zobacz Instytut Inżynierii i Gospodarki Wodnej Politechnika KrakowskaZakład Budownictwa I Gospodarki WodnejZakład Budownictwa Wodnego I Gospodarki WodnejKatedra Hydrauliki i Hydrologii

Katerdra
Hydrauliki i Hydrologii

Obszarem działalności w zakresie hydrologii są podstawy zjawisk ekstremalnych (w tym wykonywanie ekspertyz) oraz modelowanie matematyczne procesów hydrologicznych w zlewniach rzecznych.

Zakład Budownictwa Wodnego i Gospodarki Wodnej

Obszarem działalności w sferze gospodarki wodnej są metody oceny skuteczności i efektywności działania systemów i obiektów gospodarki wodnej oraz bilanse wodno-gospodarcze.

Zakład Budownictwa Wodnego I Gospodarki Wodnej

Obszarem działalności w zakresie budownictwa wodnego sa zagadnienia związane z utrzymaniem, regulacją rzek i potoków, obiektami małej retencji oraz ze specjalnymi konstrukcjami hydrotechnicznymi (jazy, zapory).

Katedra
Hydrauliki i Hydrologii

Obszarem działalności w sferze hydrauliki I hydromechaniki są rozwiązania dotyczące min.: przepustowości koryt, przepływu w zbiornikach i upustów budowli wodnych.

Aktualności

 • Seminarium Instytutu (27.06.2018)

  (17.08.2018)

  W dniu 2018-05-09 odbyło się seminarium naszego Instytutu
  dr Mariola Kędra
  I./Zad.4. Ocena zmienności przepływu rzek i potoków zlewni karpackich (Sanu z Wisłokiem)

 • Czerwiec w obiektywie

  (06.07.2018)

  Jak co miesiąć podsumowanie czyli
  - widoki na obłoki
  - i rośliny w obiektywie

  Autor: Marek BODZIONY

 • Zalew Nowohucki o zmierzchu

  (06.07.2018)

  Zalew Nowohucki - tak blisko i tak ładnie..... zapraszamy do galerii

  Autor: Marek BODZIONY

 • Seminarium Instytutu (13.06.2018)

  (20.06.2018)

  W dniu 13 czerwca 2018 odbyło się seminarium
  dr hab. inż. Wiesław Gądek, prof. PK
  II./Zad. 2. Identyfikacja i estymacja parametrów matematycznych modeli podstawowych procesów hydrologicznych - kontynuacja

  Więcej>