zobacz Instytut Inżynierii i Gospodarki Wodnej Politechnika KrakowskaZakład Budownictwa I Gospodarki WodnejZakład Budownictwa Wodnego I Gospodarki WodnejKatedra Hydrauliki i Hydrologii

Katerdra
Hydrauliki i Hydrologii

Obszarem działalności w zakresie hydrologii są podstawy zjawisk ekstremalnych (w tym wykonywanie ekspertyz) oraz modelowanie matematyczne procesów hydrologicznych w zlewniach rzecznych.

Zakład Budownictwa Wodnego i Gospodarki Wodnej

Obszarem działalności w sferze gospodarki wodnej są metody oceny skuteczności i efektywności działania systemów i obiektów gospodarki wodnej oraz bilanse wodno-gospodarcze.

Zakład Budownictwa Wodnego I Gospodarki Wodnej

Obszarem działalności w zakresie budownictwa wodnego sa zagadnienia związane z utrzymaniem, regulacją rzek i potoków, obiektami małej retencji oraz ze specjalnymi konstrukcjami hydrotechnicznymi (jazy, zapory).

Katedra
Hydrauliki i Hydrologii

Obszarem działalności w sferze hydrauliki I hydromechaniki są rozwiązania dotyczące min.: przepustowości koryt, przepływu w zbiornikach i upustów budowli wodnych.

Aktualności

 • Szkolenie: Rewolucja w prawie wodnym.

  (30.11.2017)

  Ośrodek Enterprise Europe Network przy IPH w Krakowie oraz Kancelaria Polowiec i Wspólnicy Sp. j. serdecznie zapraszają do wzięcia udziału w szkoleniu pt. „Rewolucja w prawie wodnym: obowiązki przedsiębiorców wynikające z uchwalonej w dniu 18 lipca 2017 r. nowej ustawy – Prawo wodne”, które odbędzie się w siedzibie IPH w Krakowie w dniu 6 grudnia 2017 r., o godz. 9.00.

  Więcej>>

 • Wielka Puszcza - przygotowanie do zimy

  (26.11.2017)

  Leśniczów w zlewnie badawczej IIGWw została przygotowana do zimy. Coi prawad jeszcze jesien - ale jak długo potrwa? 
  Zapraszamy do galerii>> 

 • Jezioro Międzybdrodzkie

  (26.11.2017)

  Podczas wizyty w Wielkiej Puszczy odwiedzilismy róznież jezioro Międzybrodzkie. Na zaporze nieźle wiało.... - zapraszamy do galerii>>

 • Seminarium Instytutu

  (26.11.2017)

  22 listopada mgr inż. Paweł Opaliński oraz mgr inż. Piotr Przecherski  przedstawili w trakcie seminarium IIGW wyniki aktualnej pracy doktorskiej. Oba wystąpienia dotyczyły zagadnień związanych z bezpieczeństwem zapór w aspekcie wystąpienia niekorzystnych zjawisk i warunków pracy.

  - mgr inż. Paweł Opaliński - Metody oceny stanu bezpieczeństwa zapór ziemnych przy warunkach kształtowanych katastrofalnymi wezbraniami 
  - mgr inż. Piotr Przecherski - Modelowanie zjawiska filtracji w zaporach betonowych typu ciężkiego z uwzględnieniem procesu degradacji drenaży