zobacz Instytut Inżynierii i Gospodarki Wodnej Politechnika KrakowskaZakład Budownictwa I Gospodarki WodnejZakład Budownictwa Wodnego I Gospodarki WodnejKatedra Hydrauliki i Hydrologii

Katerdra
Hydrauliki i Hydrologii

Obszarem działalności w zakresie hydrologii są podstawy zjawisk ekstremalnych (w tym wykonywanie ekspertyz) oraz modelowanie matematyczne procesów hydrologicznych w zlewniach rzecznych.

Zakład Budownictwa Wodnego i Gospodarki Wodnej

Obszarem działalności w sferze gospodarki wodnej są metody oceny skuteczności i efektywności działania systemów i obiektów gospodarki wodnej oraz bilanse wodno-gospodarcze.

Zakład Budownictwa Wodnego I Gospodarki Wodnej

Obszarem działalności w zakresie budownictwa wodnego sa zagadnienia związane z utrzymaniem, regulacją rzek i potoków, obiektami małej retencji oraz ze specjalnymi konstrukcjami hydrotechnicznymi (jazy, zapory).

Katedra
Hydrauliki i Hydrologii

Obszarem działalności w sferze hydrauliki I hydromechaniki są rozwiązania dotyczące min.: przepustowości koryt, przepływu w zbiornikach i upustów budowli wodnych.

Aktualności

 • Seminarium IIGW

  (21.06.2017)

  W dniu 2017-06-21 odbyło się seminarium Instrytyutu Zastosowanie programu AutoCAD CIVIL 3D w hydrotechnice. Seminarium prowadzili: dr inż. Marek Bodziony i mgr inż. Beata Baziak

 • Zaproszenie na konferencję: Budownictwo o zoptymalizowanym potencjale energetycznym

  (21.06.2017)

  Więcej informacji na stronie: http://www.bud.pcz.czest.pl/konferencja_bozpe

 • Krakowskie Bagry

  (12.06.2017)

  Sobotni spacer nad Krakowskimi Bagrami - zobacz>

  Foto: Marek BODZIONY

 • Seminarium IIGW

  (10.06.2017)

  Marta Mizgalewicz-Konarska - Poprawa ochrony przeciwpowodziowej Lewina Brzeskiego na rzece Nysie Kłodzkiej
  Więcej>

  Autor: Marek BODZIONY