zobacz Instytut Inżynierii i Gospodarki Wodnej Politechnika KrakowskaZakład Budownictwa I Gospodarki WodnejZakład Budownictwa Wodnego I Gospodarki WodnejKatedra Hydrauliki i Hydrologii

Katerdra
Hydrauliki i Hydrologii

Obszarem działalności w zakresie hydrologii są podstawy zjawisk ekstremalnych (w tym wykonywanie ekspertyz) oraz modelowanie matematyczne procesów hydrologicznych w zlewniach rzecznych.

Zakład Budownictwa Wodnego i Gospodarki Wodnej

Obszarem działalności w sferze gospodarki wodnej są metody oceny skuteczności i efektywności działania systemów i obiektów gospodarki wodnej oraz bilanse wodno-gospodarcze.

Zakład Budownictwa Wodnego I Gospodarki Wodnej

Obszarem działalności w zakresie budownictwa wodnego sa zagadnienia związane z utrzymaniem, regulacją rzek i potoków, obiektami małej retencji oraz ze specjalnymi konstrukcjami hydrotechnicznymi (jazy, zapory).

Katedra
Hydrauliki i Hydrologii

Obszarem działalności w sferze hydrauliki I hydromechaniki są rozwiązania dotyczące min.: przepustowości koryt, przepływu w zbiornikach i upustów budowli wodnych.

Aktualności

 • Warszawa: Bulwary Wiślane - fotogaleria

  (22.10.2017)

  Zaprsazamy do galerii - kliknij

  Autor: Marek Bodziony

 • Nastała jesień... fotogaleria

  (22.10.2017)

  Zapraszamy do galerii:
  - wrześniowe widoki na obłoki - kliknij 
  - i nastała jesień w Małopolsce - kliknij

  Autor: Marek Bodziony

 • Seminarium Instytutu: Zastosowanie sorbentów...

  (12.10.2017)

  Prelegent: mgr inż. Agnieszka Grela

  Tytuł: Zastosowanie sorbentów w celu ograniczenia wybranych zanieczyszczeń obszarowych pochodzenia rolniczego ze szczególnym uwzględnieniem odpływów drenarskich - kontynuacja

  Opis: Na seminarium IIGW mgr inż. Agnieszki Grela zaprezentowała wyniki prac badawczych w zrealizowanym w 2015 r. i 2016 r. w ramach finansowania działalności statusowej. Głównym polem zainteresowań pani Greli jest zastosowanie sorbentów w celu ograniczenia wybranych zanieczyszczeń obszarowych pochodzenia rolniczego ze szczególnym uwzględnieniem odpływów drenarskich Zaprezentowane zostały wyniki badań sorbentów oraz eksperymenty laboratoryjne ich wpływu na skuteczność usuwania jonów fosforanowych z roztworów wodnych. Ponadto przedstawione zostały wyniki badań terenowych, dotyczących określania wpływu zmienności stężeń jonów: amonowych, azotanowych i fosforanowych pochodzenia rolniczego. Wyniki są bardzo obiecujące w aspekcie praktycznej aplikacji rolnej.

  Materiały z prezentacji

 • Seminarium Instytutu: Rozwój metody termomonitoringu procesów filtracyjno-erozyjnych

  (08.10.2017)

  Prelegent: dr inż. Krzysztof Radzicki
  Tytuł:  Rozwój metody termomonitoringu procesów filtracyjno-erozyjnych
  Opis:
  Przedmiotem prelekcji dr inż. Krzysztofa Radzickiego był „Rozwój metody termomonitoringu procesów filtracyjno-erozyjnych”.
  W pierwszej jej części zostało przedstawione podsumowanie dotychczasowych rezultatów prac B+R w tym temacie zrealizowanych i kierowanych przez pana doktora w ciągu ostatnich 12 lat.
  Składają się na nie:
  - badania i rozwój opisu relacji w sprzężonym transporcie ciepła i wody w tym w obecnosci procesów erozyjnych
  - rozwój innowacyjnych metod pomiarów temperatury dedykowanych do zastosowań hydrotechnicznych i geotechnicznych
  - rozwój metod analizy danych
  W drugiej części prezentacji zostały zaprezentowane wyniki prac badawczych w tym temacie zrealizowanych w 2016r w ramach finansowania działalności statusowej.

  Materiały do pobrania