zobacz Instytut Inżynierii i Gospodarki Wodnej Politechnika KrakowskaZakład Budownictwa I Gospodarki WodnejZakład Budownictwa Wodnego I Gospodarki WodnejKatedra Hydrauliki i Hydrologii

Katerdra
Hydrauliki i Hydrologii

Obszarem działalności w zakresie hydrologii są podstawy zjawisk ekstremalnych (w tym wykonywanie ekspertyz) oraz modelowanie matematyczne procesów hydrologicznych w zlewniach rzecznych.

Zakład Budownictwa Wodnego i Gospodarki Wodnej

Obszarem działalności w sferze gospodarki wodnej są metody oceny skuteczności i efektywności działania systemów i obiektów gospodarki wodnej oraz bilanse wodno-gospodarcze.

Zakład Budownictwa Wodnego I Gospodarki Wodnej

Obszarem działalności w zakresie budownictwa wodnego sa zagadnienia związane z utrzymaniem, regulacją rzek i potoków, obiektami małej retencji oraz ze specjalnymi konstrukcjami hydrotechnicznymi (jazy, zapory).

Katedra
Hydrauliki i Hydrologii

Obszarem działalności w sferze hydrauliki I hydromechaniki są rozwiązania dotyczące min.: przepustowości koryt, przepływu w zbiornikach i upustów budowli wodnych.

Aktualności

 • Seminarium Instytutu (07.02.2018)

  (07.02.2018)

  W dniu 07.02.2018 obyło się seminarium
  prof. dr hab. inż. Elżbieta Nachlik
  oraz dr inż. Leszek Lewicki
  dotyczące
  I./Zad.2. Zastosowanie analizy DPSIR do kształtowania dynamiki odpływu wód opadowych z aglomeracji krakowskiej


 • Seminarium Instytutu (31.01.2018)

  (07.02.2018)

  31 stycznia 2018 roku odbyło się seminarium Instytutu,
  na którym mgr inż. Katarzyna Baran-Gurgul
  zaprezentowała wyniki prac dotyczących niżówek maksymalnych rocznych
  stanowiące podwaliny jej pracy doktorskiej realizowanej pod kierunkiem
  prof. dr hab. Stanisława Węglarczyka

  Prezentacja

 • Styczeń w obiektywie

  (07.02.2018)

  Zapraszamy do styczniowej galerii
  - widoki na obłoki
  - rosliny w styczniu

  Autor: Marek Bodziony

 • Seminarium Instytutu

  (30.01.2018)

  W dniu 2018-04-24 odbyło się Seminarium Instytutu:
  dr inż. Elżbieta Jarosińska oraz dr inż. Krzysztof Radzicki - Dyskusja nowej ustawy Prawo wodne pod kątem zadań naukowo-badawczych IIGW - część II

  Więcej>