zobacz Instytut Inżynierii i Gospodarki Wodnej Politechnika KrakowskaZakład Budownictwa I Gospodarki WodnejZakład Budownictwa Wodnego I Gospodarki WodnejKatedra Hydrauliki i Hydrologii

Katerdra
Hydrauliki i Hydrologii

Obszarem działalności w zakresie hydrologii są podstawy zjawisk ekstremalnych (w tym wykonywanie ekspertyz) oraz modelowanie matematyczne procesów hydrologicznych w zlewniach rzecznych.

Zakład Budownictwa Wodnego i Gospodarki Wodnej

Obszarem działalności w sferze gospodarki wodnej są metody oceny skuteczności i efektywności działania systemów i obiektów gospodarki wodnej oraz bilanse wodno-gospodarcze.

Zakład Budownictwa Wodnego I Gospodarki Wodnej

Obszarem działalności w zakresie budownictwa wodnego sa zagadnienia związane z utrzymaniem, regulacją rzek i potoków, obiektami małej retencji oraz ze specjalnymi konstrukcjami hydrotechnicznymi (jazy, zapory).

Katedra
Hydrauliki i Hydrologii

Obszarem działalności w sferze hydrauliki I hydromechaniki są rozwiązania dotyczące min.: przepustowości koryt, przepływu w zbiornikach i upustów budowli wodnych.

Aktualności

 • Seminarium IIGW Prof. Węglarczyka "Analiza własności niżówek w obszarze karpackim w zlewni Górnej Wisły"

  (24.05.2017)

  "Analiza własności niżówek w obszarze karpackim w zlewni Górnej Wisły" przedstawił Prof. dr hab Stanisław Węglarczyk - więcej>

 • Renaturyzacja rzek (Nowy Sącz)

  (22.05.2017)

  Zmiany zachodzące w korytach rzek Polki w dużej liczbie przypadków wynikają z zaniedbań i zaniechać związanych z ich konserwacją oraz modyfikacją. W niektórych przypadkach powoduje to zwiększenie zagrożeń powodziami (zalania, podtopienia). W wielu jednak przypadkach zaniechanie prac konserwacyjnych przywraca ciekom naturalny charakter. Przeczytaj więcej>>

  Autor: Marek BODZIONY

 • Rzeki w Nowym Sączu - fotogaleria

  (22.05.2017)

  Zdjęcia zostały wykonane nad rzekami Nowego Sącza: Kamienicą i Łubinką - zapraszamy do galerii

  Autor: Marek BODZIONY

 • Deszcz w Nowym Sączu

  (22.05.2017)

  Dnia 6 maja 2017 nad małopolską przeszła seria intensywnych opadów. Silne opady pojawiły się również w okolicach Nowego Sącza, jednak nie wpłynęły one na stan rzek przepływających przez miasto - więcej na stronie galerii - zapraszamy

  Autor: Marek BODZIONY