zobacz Instytut Inżynierii i Gospodarki Wodnej Politechnika KrakowskaZakład Budownictwa I Gospodarki WodnejZakład Budownictwa Wodnego I Gospodarki WodnejKatedra Hydrauliki i Hydrologii

Katerdra
Hydrauliki i Hydrologii

Obszarem działalności w zakresie hydrologii są podstawy zjawisk ekstremalnych (w tym wykonywanie ekspertyz) oraz modelowanie matematyczne procesów hydrologicznych w zlewniach rzecznych.

Zakład Budownictwa Wodnego i Gospodarki Wodnej

Obszarem działalności w sferze gospodarki wodnej są metody oceny skuteczności i efektywności działania systemów i obiektów gospodarki wodnej oraz bilanse wodno-gospodarcze.

Zakład Budownictwa Wodnego I Gospodarki Wodnej

Obszarem działalności w zakresie budownictwa wodnego sa zagadnienia związane z utrzymaniem, regulacją rzek i potoków, obiektami małej retencji oraz ze specjalnymi konstrukcjami hydrotechnicznymi (jazy, zapory).

Katedra
Hydrauliki i Hydrologii

Obszarem działalności w sferze hydrauliki I hydromechaniki są rozwiązania dotyczące min.: przepustowości koryt, przepływu w zbiornikach i upustów budowli wodnych.

Aktualności

 • Szkolenie CTT: Poznaj portal Euraxess

  (16.03.2018)

  Euraxess ma wiele znaczen. To przede wszystkim siec Centrow informacji dla mobilnych naukowcow, planujacych wyjazd za granice do pracy naukowej, lub przyjezdzajacych z zagranicy do Polski. To takze wielofunkcyjny portal stanowiacy baze wiedzy dla mobilnych naukowcow.

  Więcej informacji>

 • Seminarium Instytutu (07.03.2018)

  (13.03.2018)

  http://holmes.iigw.pl/~mbodzion/zaklad/galeria/2018/02_seminarium/fot_01.jpgW dniu 07.03.2018 obyło się seminarium IIGW
  - dr inż. Andrzej Wolak, I./Zad.3. Utrzymanie i renaturyzacja rzek i potoków górskich w kontekście funkcji zlewni i cieków – strategia i metodyka działań oraz uzupełnienie
  - dr Paweł Hachaj, Probabilistyczny opis dynamiki zbiorników retencyjnych pracujących w warunkach normalnych – etap 4 - kontynuacja

 • Luty w obietywie

  (13.03.2018)

  Zapraszmy do galerii LUTY 2018:
  - widoki na obłoki
  - rosliny w lutym

  Autor: Marek Bodziony

 • Pożegnanie inż. Andrzeja DRAPY

  (13.03.2018)

  Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 8 marca 2018 roku odszedł od nas  inż. Andrzej DRAPA  emerytowany pracownik inżynieryjno-techniczny Instytutu Inżynierii i Gospodarki Wodnej Politechniki Krakowskiej.
  Pan Andrzej Drapa był absolwentem studiów wieczorowych na Wydziale Budownictwa Wodnego (obecnie Wydziału Inżynierii Środowiska) naszej Uczelni, które ukończył w roku 1968. Był wieloletnim pracownikiem Zakładu Budownictwa Wodnego Instytutu Inżynierii  i Gospodarki Wodnej, realizując prace wspomagające proces dydaktyczny oraz badania naukowe i współpracę z gospodarką.
  Był Osobą lubianą i uczynną – sumiennie realizującą swoje zadania zawodowe.
  Rodzinie Zmarłego składamy wyrazy współczucia Dyrekcja, Koledzy i Koleżanki z Instytutu Inżynierii i Gospodarki Wodnej

   Uroczystości żałobne odbędą się 14 marca br. o godz. 11.00 na Cmentarzu Salwatorskim