zobacz Instytut Inżynierii i Gospodarki Wodnej Politechnika KrakowskaZakład Budownictwa I Gospodarki WodnejZakład Budownictwa Wodnego I Gospodarki WodnejKatedra Hydrauliki i Hydrologii

Katerdra
Hydrauliki i Hydrologii

Obszarem działalności w zakresie hydrologii są podstawy zjawisk ekstremalnych (w tym wykonywanie ekspertyz) oraz modelowanie matematyczne procesów hydrologicznych w zlewniach rzecznych.

Zakład Budownictwa Wodnego i Gospodarki Wodnej

Obszarem działalności w sferze gospodarki wodnej są metody oceny skuteczności i efektywności działania systemów i obiektów gospodarki wodnej oraz bilanse wodno-gospodarcze.

Zakład Budownictwa Wodnego I Gospodarki Wodnej

Obszarem działalności w zakresie budownictwa wodnego sa zagadnienia związane z utrzymaniem, regulacją rzek i potoków, obiektami małej retencji oraz ze specjalnymi konstrukcjami hydrotechnicznymi (jazy, zapory).

Katedra
Hydrauliki i Hydrologii

Obszarem działalności w sferze hydrauliki I hydromechaniki są rozwiązania dotyczące min.: przepustowości koryt, przepływu w zbiornikach i upustów budowli wodnych.

Aktualności

 • IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa Europejski wymiar bezpieczeństwa energetycznego Polski a ochrona środowiska

  (08.05.2017)

  Zapraszamy do udziału w IV Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Europejski wymiar bezpieczeństwa energetycznego Polski a ochrona środowiska”. Konferencja odbędzie się w dniach 12-13 czerwca 2017 r. w Poznaniu. Hasłem przewodnim tegorocznej edycji jest „Energetyka – Rozwój – Środowisko”. Jest to kolejna edycja konferencji, która odbiła się szerokim echem w świecie nauki oraz biznesu. Wynikiem tak udanego przedsięwzięcia są monografie pokonferencyjne.
  Termin: 12-13 czerwiec 2017
  Więcej na stronie: http://konferencja.fundacjaenergia.pl/ 

 • KONFERENCJA NAUKOWO-TECHNICZNA OCHRONA I REKULTYWACJA JEZIOR - Grudziądz 7-9 czerwca 201 - zaproszenie

  (08.05.2017)

  Szanowni Państwo Rekultywatorzy.
  To już dziesiąta konferencja poświęcona bardzo złożonej problematyce, czyli leczeniu chorych zbiorników wodnych. Jubileusz jest zwykle okazją do retrospekcji i podsumowań i taka tematyka na pewno pojawi się na konferencji. Jest to także okazja do snucia prognoz i przewidywań tego, co nas czeka w niezbyt odległej przyszłości.
  Termin : Grudziądz 7-9 czerwca 2017 r.

 • Zapraszamy na Seminaria IIGW

  (20.04.2017)

  SEMINARIA INSTYTUTU INŻYNIERII I GOSPODARKI WODNEJ Godz. 1100, WIŚ, SALA 315 2016-2017, semestr letni

  1 ŚRODA 19.04.2017 dr inż. Antoni Bojarski O Wiśle w Krakowie
  2 ŚRODA 26.04.2017 dr inż. Elżbieta Jarosińska Panel dyskusyjny
  6 ŚRODA 10.05.2017   SEMINARIUM - GOŚĆ INSTYTUTU
  4 ŚRODA 17.05.2017 dr Mariola Kędra Ocena zmienności przepływu rzek i potoków zlewni karpackich (Soły, Skawy, Dunajca i Wisłoki)
  5 ŚRODA 24.05.2017 prof. dr hab. Stanisław Węglarczyk Analiza własności niżówek w obszarze karpackim zlewni Górnej Wisły - kontynuacja
  6 ŚRODA 31.05.2017 dr Paweł Hachaj Probabilistyczny opis dynamiki zbiorników retencyjnych pracujących w warunkach normalnych
  7 ŚRODA 7.06.2017 dr inż. Leszek Lewicki Zastosowanie analizy DPSIR do oceny stanu i prognozy zmian koryta i dynamiki przepływu rzeki Wisły i jej dopływów na obszarze aglomeracji krakowskiej
  8 ŚRODA 14.06.2017 mgr inż. Agnieszka Grela Zastosowanie naturalnych sorbentów w celu ograniczenia zanieczyszczeń obszarowych pochodzenia rolniczego ze szczególnym uwzględnieniem odpływów drenarskich
  9 ŚRODA 21.06.2017 mgr inż. Beata Baziak
  dr inż. Marek Bodziony
  Zastosowanie programu AutoCAD Civil3D w hydrotechnice
  10 ŚRODA 28.06.2017 dr inż. Izabela Godyń Metody oceny ekonomicznej efektywności przedsięwzięć z zakresu gospodarki wodnej
  11 ŚRODA 4.09.2017 dr inż. Krzysztof Radzicki Rozwój metody termomonitoringu procesów filtracyjno-erozyjnych
  12 ŚRODA 11.09.2017 mgr inż. Paweł Opaliński Metody oceny stanu bezpieczeństwa zapór ziemnych przy warunkach kształtowanych katastrofalnymi wezbraniami
  13 ŚRODA 18.09.2017 mgr inż. Piotr Przecherski Modelowanie zjawiska filtracji w zaporach betonowych typu ciężkiego z uwzględnieniem procesu degradacji drenaży
  14 ŚRODA 25.09.2017 Dr hab. inż. Wiesław Gądek prof. PK Identyfikacja i estymacja parametrów matematycznych modeli podstawowych procesów hydrologicznych - kontynuacja
 • Seminarium IIGW "O Wiśle w Krakowie" dr inż A.Bojarski

  (20.04.2017)

  W ramach seminarium naszego Instytutu zostały przestawione przez dr inż. Antoniego Bojarskiego problemy i zagadnienia związane z przebiegiem cieków przez obszar miejski na przykładzie rzeki Wisły w mieście Krakowie. Dr Bojarski przedstawił rys historyczny zmian w postrzeganiu rzeki w mieście, ale przede wszystkim zadał wiele pytań dotyczących relacji rzeka-miasto, miasto-rzeka, ze uwzględnieniem najnowszego pomysłu o utworzeniu dróg wodnych na głównych ciekach Polski.

  Więcej w naszej galerii - kliknij>