zobacz Instytut Inżynierii i Gospodarki Wodnej Politechnika KrakowskaZakład Budownictwa I Gospodarki WodnejZakład Budownictwa Wodnego I Gospodarki WodnejKatedra Hydrauliki i Hydrologii

Katerdra
Hydrauliki i Hydrologii

Obszarem działalności w zakresie hydrologii są podstawy zjawisk ekstremalnych (w tym wykonywanie ekspertyz) oraz modelowanie matematyczne procesów hydrologicznych w zlewniach rzecznych.

Zakład Budownictwa Wodnego i Gospodarki Wodnej

Obszarem działalności w sferze gospodarki wodnej są metody oceny skuteczności i efektywności działania systemów i obiektów gospodarki wodnej oraz bilanse wodno-gospodarcze.

Zakład Budownictwa Wodnego I Gospodarki Wodnej

Obszarem działalności w zakresie budownictwa wodnego sa zagadnienia związane z utrzymaniem, regulacją rzek i potoków, obiektami małej retencji oraz ze specjalnymi konstrukcjami hydrotechnicznymi (jazy, zapory).

Katedra
Hydrauliki i Hydrologii

Obszarem działalności w sferze hydrauliki I hydromechaniki są rozwiązania dotyczące min.: przepustowości koryt, przepływu w zbiornikach i upustów budowli wodnych.

Aktualności

 • Krakowskie Bagry

  (12.06.2017)

  Sobotni spacer nad Krakowskimi Bagrami - zobacz>

  Foto: Marek BODZIONY

 • Seminarium IIGW

  (10.06.2017)

  Marta Mizgalewicz-Konarska - Poprawa ochrony przeciwpowodziowej Lewina Brzeskiego na rzece Nysie Kłodzkiej
  Więcej>

  Autor: Marek BODZIONY

 • Maj w obiektywie

  (10.06.2017)

  Zapraszamy do galerii:
  - widoki na obłoki
  - kwiatostan Małopolski
  - na brzegach jezior
  - jezioro Rożnowskie

  Autor: Marek BODZIONY

 • Pożegnanie Pana dr inż. Jacka Stonawskiego

  (01.06.2017)

  Żegnamy dzisiaj Pana dr inż. Jacka Stonawskiego, wieloletniego Pracownika Politechniki Krakowskiej, a jednocześnie absolwenta Wydziału Budownictwa Wodnego naszej Uczelni, obecnie Wydziału Inżynierii Środowiska.

  Warto jednak przypomnieć, że Pan Jacek Stonawski został przyjęty w roku 1976, a właściwie skierowany służbowo do pracy w Instytucie Inżynierii i Gospodarki Wodnej za sprawą prof. Bolesława Kordasa – jako doświadczony inżynier praktyk dla wsparcia procesu kształcenia.

  Wcześniej, w okresie 14 lat, pracował w Rejonie Dróg Wodnych, czyli w późniejszej Okręgowej Dyrekcji Gospodarki Wodnej w Krakowie, pełniąc funkcje specjalistyczne, w tym kierownika zbiornika wodnego Tresna na Sole oraz inspektora nadzoru kaskady zbiorników na Sole. Pracował także Biurze Projektów Gospodarki Wodno-Ściekowej „Hydrosan” w Gliwicach, biorąc udział w realizacji blisko 20 projektów studialnych.

  W całym okresie swojej pracy zawodowej poza i na Uczelni, podnosił swoje kwalifikacje i czynnie uczestniczył w upowszechnianiu wiedzy z zakresu budownictwa wodnego, zwłaszcza specjalistycznego, poprzez realizację ekspertyz, projektów i publikacji oraz udział w konferencjach.

  Jego praca doktorska pt. Hydrologiczno - fizjograficzne kryteria w prognozie zalądowania zbiorników retencyjnych w dorzeczu Górnej Wisły, zrealizowana pod kierunkiem prof. Mieczysława Wacławskiego „spięła” doświadczenie praktyczne z naukową metodą podejścia do oceny zmian parametrów retencyjnych zbiorników wodnych.

  Swoją działalność dydaktyczną w Politechnice Krakowskiej, Pan Jacek Stonawski, koncentrował na specjalistycznych zagadnieniach budownictwa wodnego, takich jak Specjalne Konstrukcje Hydrotechniczne i pokrewne zagadnienia z zakresu odwodnień, melioracji i budownictwa wodnego.

  Wielokrotnie honorowany i odznaczany za swą pracę na Uczelni, Pan Jacek Stonawski zapisał się w naszej pamięci jako skromny i życzliwy Kolega oraz odpowiedzialny i lubiany przez młodzież Nauczyciel Akademicki.

  Część Jego pamięci.

  Rodzinie Zmarłego, w imieniu naszej społeczności akademickiej, składam wyrazy głębokiego współczucia.

  Elżbieta Nachlik

  Dyrektor Instytutu

  Kraków, 1 czerwca 2017 roku