zobacz Instytut Inżynierii i Gospodarki Wodnej Politechnika KrakowskaZakład Budownictwa I Gospodarki WodnejZakład Budownictwa Wodnego I Gospodarki WodnejKatedra Hydrauliki i Hydrologii

Katerdra
Hydrauliki i Hydrologii

Obszarem działalności w zakresie hydrologii są podstawy zjawisk ekstremalnych (w tym wykonywanie ekspertyz) oraz modelowanie matematyczne procesów hydrologicznych w zlewniach rzecznych.

Zakład Budownictwa Wodnego i Gospodarki Wodnej

Obszarem działalności w sferze gospodarki wodnej są metody oceny skuteczności i efektywności działania systemów i obiektów gospodarki wodnej oraz bilanse wodno-gospodarcze.

Zakład Budownictwa Wodnego I Gospodarki Wodnej

Obszarem działalności w zakresie budownictwa wodnego sa zagadnienia związane z utrzymaniem, regulacją rzek i potoków, obiektami małej retencji oraz ze specjalnymi konstrukcjami hydrotechnicznymi (jazy, zapory).

Katedra
Hydrauliki i Hydrologii

Obszarem działalności w sferze hydrauliki I hydromechaniki są rozwiązania dotyczące min.: przepustowości koryt, przepływu w zbiornikach i upustów budowli wodnych.

Aktualności

 • Dzień wody z pompą

  (31.05.2017)

  Pod WIŚ PK: Dzień wody z pompą - zobacz zdjęcie>

  Autor: Marek Bodziony 

 • Odszedł dr inż. Jacek Stonawski

  (30.05.2017)

  Z żalem zawiadamiamy, że w dniu 27 maja 2017 r. zmarł ś+p dr inż.Jacek Stonawski emerytowany nauczyciel akademicki Politechniki Krakowskiej.

  Dr inż. Jacek Stonawski był wieloletnim pracownikiem Instytutu Inżynierii i Gospodarki Wodnej Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Krakowskiej.
  To wykładowca o trudnym do przecenienia, praktycznym doświadczeniu z zakresu budownictwa hydrotechnicznego i gospodarki wodnej.
  Swą wiedzę przekazał wielu pokoleniom studentów, kształcąc ich umiejętności w tym zakresie.
  Bardzo lubiany, szanowany i ceniony przez młodzież akademicką oraz kolegów z Instytutu.

  Rodzinie Zmarłego składamy wyrazy współczucia. Dyrekcja oraz koleżanki i koledzy z Instytutu Inżynierii i Gospodarki Wodnej Politechniki Krakowskiej im. T. Kościuszki

  Nabożeństwo żałobne odprawione zostanie we czwartek, 1 czerwca 2017 r. o godz. 11.00 w kaplicy na cmentarzu Rakowickim, po czym nastąpi odprowadzenie Zmarłego na miejsce wiecznego spoczynku.

 • Seminarium IIGW Prof. Węglarczyka "Analiza własności niżówek w obszarze karpackim w zlewni Górnej Wisły"

  (24.05.2017)

  "Analiza własności niżówek w obszarze karpackim w zlewni Górnej Wisły" przedstawił Prof. dr hab Stanisław Węglarczyk - więcej>

 • Renaturyzacja rzek (Nowy Sącz)

  (22.05.2017)

  Zmiany zachodzące w korytach rzek Polki w dużej liczbie przypadków wynikają z zaniedbań i zaniechać związanych z ich konserwacją oraz modyfikacją. W niektórych przypadkach powoduje to zwiększenie zagrożeń powodziami (zalania, podtopienia). W wielu jednak przypadkach zaniechanie prac konserwacyjnych przywraca ciekom naturalny charakter. Przeczytaj więcej>>

  Autor: Marek BODZIONY