zobacz Instytut Inżynierii i Gospodarki Wodnej Politechnika KrakowskaZakład Budownictwa I Gospodarki WodnejZakład Budownictwa Wodnego I Gospodarki WodnejKatedra Hydrauliki i Hydrologii

Katerdra
Hydrauliki i Hydrologii

Obszarem działalności w zakresie hydrologii są podstawy zjawisk ekstremalnych (w tym wykonywanie ekspertyz) oraz modelowanie matematyczne procesów hydrologicznych w zlewniach rzecznych.

Zakład Budownictwa Wodnego i Gospodarki Wodnej

Obszarem działalności w sferze gospodarki wodnej są metody oceny skuteczności i efektywności działania systemów i obiektów gospodarki wodnej oraz bilanse wodno-gospodarcze.

Zakład Budownictwa Wodnego I Gospodarki Wodnej

Obszarem działalności w zakresie budownictwa wodnego sa zagadnienia związane z utrzymaniem, regulacją rzek i potoków, obiektami małej retencji oraz ze specjalnymi konstrukcjami hydrotechnicznymi (jazy, zapory).

Katedra
Hydrauliki i Hydrologii

Obszarem działalności w sferze hydrauliki I hydromechaniki są rozwiązania dotyczące min.: przepustowości koryt, przepływu w zbiornikach i upustów budowli wodnych.

Aktualności

Powołanie dr inż. Krzysztofa Radzickiego na członka POLCOD’u

(08.10.2017)

W trakcie wrześniowej XVII-tej Międzynarodowej Konferencji Technicznej Kontroli Zapór wiceminister Mariusz Gajda wręczył nominacje członkom do POLCOLD (PoLish Commission on Large Dams - Polski Komitet Wielkich Zapór), który jest ciałem doradczym Ministra oraz jednocześnie reprezentuje Polskę w  ICOLD (International Commission on Large Dams - Międzynarodowy Komitet Wielkich Zapór).
Jedną z powołanych do POLCOLD osób jest nasz kolega z Instytutu dr inż. Krzysztof Radzicki

Powrót