zobacz Instytut Inżynierii i Gospodarki Wodnej Politechnika KrakowskaZakład Budownictwa I Gospodarki WodnejZakład Budownictwa Wodnego I Gospodarki WodnejKatedra Hydrauliki i Hydrologii

Katerdra
Hydrauliki i Hydrologii

Obszarem działalności w zakresie hydrologii są podstawy zjawisk ekstremalnych (w tym wykonywanie ekspertyz) oraz modelowanie matematyczne procesów hydrologicznych w zlewniach rzecznych.

Zakład Budownictwa Wodnego i Gospodarki Wodnej

Obszarem działalności w sferze gospodarki wodnej są metody oceny skuteczności i efektywności działania systemów i obiektów gospodarki wodnej oraz bilanse wodno-gospodarcze.

Zakład Budownictwa Wodnego I Gospodarki Wodnej

Obszarem działalności w zakresie budownictwa wodnego sa zagadnienia związane z utrzymaniem, regulacją rzek i potoków, obiektami małej retencji oraz ze specjalnymi konstrukcjami hydrotechnicznymi (jazy, zapory).

Katedra
Hydrauliki i Hydrologii

Obszarem działalności w sferze hydrauliki I hydromechaniki są rozwiązania dotyczące min.: przepustowości koryt, przepływu w zbiornikach i upustów budowli wodnych.

Aktualności

Dr inż. Andrzej Wolak oraz mgr inz. Piotr Przecherski otrzymali dofinansowanie z TRL+

(08.10.2017)

Konkurs TRL+ jest realizowany przez centrum Transferu Technologii PK w ramach programu MNiSW "Inkubator Innowacyjności".
Celem tego konkursu jest pomoc w opracowywaniu, wdrożeniu i możliwej komercjalizacji
najlepszych wynalazków będących rezultatem pracy naukowców PK.
Na ten konkurs dr inż. Andrzej Wolak oraz mgr inz. Piotr Przecherski z naszego Instytutu zgłosili projekt pt. "Urządzenie stabilizujące tor pływania bezzałogowej, pływającej platformy pomiarowej".
Projekt ten uzyskał wysokie, czwarte miejsce w konkursie, i został skierowany do finansowania i realizacji.

Powrót