zobacz Instytut Inżynierii i Gospodarki Wodnej Politechnika KrakowskaZakład Budownictwa I Gospodarki WodnejZakład Budownictwa Wodnego I Gospodarki WodnejKatedra Hydrauliki i Hydrologii

Katerdra
Hydrauliki i Hydrologii

Obszarem działalności w zakresie hydrologii są podstawy zjawisk ekstremalnych (w tym wykonywanie ekspertyz) oraz modelowanie matematyczne procesów hydrologicznych w zlewniach rzecznych.

Zakład Budownictwa Wodnego i Gospodarki Wodnej

Obszarem działalności w sferze gospodarki wodnej są metody oceny skuteczności i efektywności działania systemów i obiektów gospodarki wodnej oraz bilanse wodno-gospodarcze.

Zakład Budownictwa Wodnego I Gospodarki Wodnej

Obszarem działalności w zakresie budownictwa wodnego sa zagadnienia związane z utrzymaniem, regulacją rzek i potoków, obiektami małej retencji oraz ze specjalnymi konstrukcjami hydrotechnicznymi (jazy, zapory).

Katedra
Hydrauliki i Hydrologii

Obszarem działalności w sferze hydrauliki I hydromechaniki są rozwiązania dotyczące min.: przepustowości koryt, przepływu w zbiornikach i upustów budowli wodnych.

Aktualności

Seminarium Instytutu: Rozwój metody termomonitoringu procesów filtracyjno-erozyjnych

(08.10.2017)

Prelegent: dr inż. Krzysztof Radzicki
Tytuł:  Rozwój metody termomonitoringu procesów filtracyjno-erozyjnych
Opis:
Przedmiotem prelekcji dr inż. Krzysztofa Radzickiego był „Rozwój metody termomonitoringu procesów filtracyjno-erozyjnych”.
W pierwszej jej części zostało przedstawione podsumowanie dotychczasowych rezultatów prac B+R w tym temacie zrealizowanych i kierowanych przez pana doktora w ciągu ostatnich 12 lat.
Składają się na nie:
- badania i rozwój opisu relacji w sprzężonym transporcie ciepła i wody w tym w obecnosci procesów erozyjnych
- rozwój innowacyjnych metod pomiarów temperatury dedykowanych do zastosowań hydrotechnicznych i geotechnicznych
- rozwój metod analizy danych
W drugiej części prezentacji zostały zaprezentowane wyniki prac badawczych w tym temacie zrealizowanych w 2016r w ramach finansowania działalności statusowej.

Materiały do pobrania

Powrót