zobacz Instytut Inżynierii i Gospodarki Wodnej Politechnika KrakowskaZakład Budownictwa I Gospodarki WodnejZakład Budownictwa Wodnego I Gospodarki WodnejKatedra Hydrauliki i Hydrologii

Katerdra
Hydrauliki i Hydrologii

Obszarem działalności w zakresie hydrologii są podstawy zjawisk ekstremalnych (w tym wykonywanie ekspertyz) oraz modelowanie matematyczne procesów hydrologicznych w zlewniach rzecznych.

Zakład Budownictwa Wodnego i Gospodarki Wodnej

Obszarem działalności w sferze gospodarki wodnej są metody oceny skuteczności i efektywności działania systemów i obiektów gospodarki wodnej oraz bilanse wodno-gospodarcze.

Zakład Budownictwa Wodnego I Gospodarki Wodnej

Obszarem działalności w zakresie budownictwa wodnego sa zagadnienia związane z utrzymaniem, regulacją rzek i potoków, obiektami małej retencji oraz ze specjalnymi konstrukcjami hydrotechnicznymi (jazy, zapory).

Katedra
Hydrauliki i Hydrologii

Obszarem działalności w sferze hydrauliki I hydromechaniki są rozwiązania dotyczące min.: przepustowości koryt, przepływu w zbiornikach i upustów budowli wodnych.

Aktualności

Konkurs na prace dyplomowe "swissstandard.pl Od teorii do praktyki" - zaproszenie dla studentów

(30.10.2017)

W imieniu Polsko-Szwajcarskiej Izby Gospodarczej oraz firm Partnerskich Geberit, Sika, Hilti, Swissmed i Zehnder 
przesyłam zaproszenie dla Państwa studentów do udziału w V edycji konkursu na prace dyplomowe „swissstandard.pl
Od teorii do praktyki” . Oczekujemy na prace z obszarów: - inżynierii sanitarnej- Geberit - budownictwa - Hilti i Sika - pracom z zakresu budownictwa i marketingu firm budowlanych- Sika - rozwiązania techniczne dla sektora medycznego – Swissmed - technologii cieplnych- Zehnder . Serdecznie zapraszamy studentów, którzy w tym roku akademickim będą pisać i bronić swoje prace inżynierskie lub magisterskie. Konkurs przebiega dwuetapowo: w I etapie do 30.11.2017 należy przesłać swój temat prac z krótkim opisem jej założeń, w II - (trwa od grudnia 2017 do czerwca 2018) studenci piszą pracę, mogą korzystać z konsultacji merytorycznych
z wybranym Partnerem. Nagrodami dla autorów najlepszych prac w swojej tematyce są płatne staże lub cenne nagrody rzeczowe.
Rejestracja tematów i szczegółowe informacje: www.odteoriidopraktyki.pl

Powrót