zobacz Instytut Inżynierii i Gospodarki Wodnej Politechnika KrakowskaZakład Budownictwa I Gospodarki WodnejZakład Budownictwa Wodnego I Gospodarki WodnejKatedra Hydrauliki i Hydrologii

Katerdra
Hydrauliki i Hydrologii

Obszarem działalności w zakresie hydrologii są podstawy zjawisk ekstremalnych (w tym wykonywanie ekspertyz) oraz modelowanie matematyczne procesów hydrologicznych w zlewniach rzecznych.

Zakład Budownictwa Wodnego i Gospodarki Wodnej

Obszarem działalności w sferze gospodarki wodnej są metody oceny skuteczności i efektywności działania systemów i obiektów gospodarki wodnej oraz bilanse wodno-gospodarcze.

Zakład Budownictwa Wodnego I Gospodarki Wodnej

Obszarem działalności w zakresie budownictwa wodnego sa zagadnienia związane z utrzymaniem, regulacją rzek i potoków, obiektami małej retencji oraz ze specjalnymi konstrukcjami hydrotechnicznymi (jazy, zapory).

Katedra
Hydrauliki i Hydrologii

Obszarem działalności w sferze hydrauliki I hydromechaniki są rozwiązania dotyczące min.: przepustowości koryt, przepływu w zbiornikach i upustów budowli wodnych.

Aktualności

Seminarium Instytutu

(01.12.2017)

W dniu 29.11.2017 odbyło się Seminarium Instytutu, na którym Beata Baziak zaprezentowała temat Deskryptory fizyczne zlewni DFZ w parametrycznych hydrogramach projektowych z wykorzystaniem zasad stosowanych w hydrologii projektowej, są to zagadnienia związane z jej rozprawą doktorską realizowaną pod kierunkiem dr hab. inż. Wiesława Gądka, prof. PK

Celem pracy jest opracowanie deskryptorów fizycznych zlewni służących do określenia wzorów empirycznych opisujących parametryczny hydrogram projektowy. W dotychczasowych pracach w oparciu o pozyskane dane cyfrowe i analogowe opracowano siedem deskryptorów dla dziewięciu przekrojów wodowskazowych zlokalizowanych na obszarze zlewni rzeki Raby. Na ich podstawie oraz przy zastosowaniu założonej funkcji celu, zostały wyznaczone formuły empiryczne dla tzw. przekroju kontrolowanego i niekontrolowanego, umożliwiające wyznaczenie hydrogramu projektowego w wybranym przekroju rzeki Raby.

Zobacz prezentację wystąpienia>>

Więcej>>

Powrót