zobacz Instytut Inżynierii i Gospodarki Wodnej Politechnika KrakowskaZakład Budownictwa I Gospodarki WodnejZakład Budownictwa Wodnego I Gospodarki WodnejKatedra Hydrauliki i Hydrologii

Katerdra
Hydrauliki i Hydrologii

Obszarem działalności w zakresie hydrologii są podstawy zjawisk ekstremalnych (w tym wykonywanie ekspertyz) oraz modelowanie matematyczne procesów hydrologicznych w zlewniach rzecznych.

Zakład Budownictwa Wodnego i Gospodarki Wodnej

Obszarem działalności w sferze gospodarki wodnej są metody oceny skuteczności i efektywności działania systemów i obiektów gospodarki wodnej oraz bilanse wodno-gospodarcze.

Zakład Budownictwa Wodnego I Gospodarki Wodnej

Obszarem działalności w zakresie budownictwa wodnego sa zagadnienia związane z utrzymaniem, regulacją rzek i potoków, obiektami małej retencji oraz ze specjalnymi konstrukcjami hydrotechnicznymi (jazy, zapory).

Katedra
Hydrauliki i Hydrologii

Obszarem działalności w sferze hydrauliki I hydromechaniki są rozwiązania dotyczące min.: przepustowości koryt, przepływu w zbiornikach i upustów budowli wodnych.

Aktualności

Nagrody Naukowe Wydziału IV Nauk Technicznych PAN

(16.03.2018)

Coroczny konkurs o Nagrody Naukowe Wydziału IV Nauk Technicznych PAN. Jesteśmy przekonani, że w Uczelni Pana Rektora znajdują się odpowiedni kandydaci do naszej Nagrody, ale nie zawsze posiadają informacje o możliwości zgłaszania wniosków.

Materiały związane z procedurą przyznawania Nagród znajdują się na stronie internetowej PAN w zakładce Wydziału IV pod adresem: https://instytucja.pan.pl/index.php/nagr-nauk-w4

 

 

Wnioskodawców uprzejmie prosimy o przysyłanie wymaganych dokumentów w postaci plików pdf na adres e-mail: wydzial_4@pan.pl
Termin zgłaszania wniosków upływa z dniem 30 kwietnia 2018 r.
Przesyłamy tę prośbę i zachętę z nadzieją, że spotkają się ze strony Pana Rektora z należytym zrozumieniem.

Powrót