zobacz Instytut Inżynierii i Gospodarki Wodnej Politechnika KrakowskaZakład Budownictwa I Gospodarki WodnejZakład Budownictwa Wodnego I Gospodarki WodnejKatedra Hydrauliki i Hydrologii

Katerdra
Hydrauliki i Hydrologii

Obszarem działalności w zakresie hydrologii są podstawy zjawisk ekstremalnych (w tym wykonywanie ekspertyz) oraz modelowanie matematyczne procesów hydrologicznych w zlewniach rzecznych.

Zakład Budownictwa Wodnego i Gospodarki Wodnej

Obszarem działalności w sferze gospodarki wodnej są metody oceny skuteczności i efektywności działania systemów i obiektów gospodarki wodnej oraz bilanse wodno-gospodarcze.

Zakład Budownictwa Wodnego I Gospodarki Wodnej

Obszarem działalności w zakresie budownictwa wodnego sa zagadnienia związane z utrzymaniem, regulacją rzek i potoków, obiektami małej retencji oraz ze specjalnymi konstrukcjami hydrotechnicznymi (jazy, zapory).

Katedra
Hydrauliki i Hydrologii

Obszarem działalności w sferze hydrauliki I hydromechaniki są rozwiązania dotyczące min.: przepustowości koryt, przepływu w zbiornikach i upustów budowli wodnych.

Aktualności

Energetyka i Ochrona Środowiska - zaproszenie na konferencję

(16.03.2018)

Katedra Systemów Energetycznych i Urządzeń Ochrony Środowiska, Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Robotyki Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie zaprasza na kolejną edycję międzynarodowej konferencji pt.: „Energetyka i Ochrona Środowiska”
Konferencja odbędzie się w dn. 13, 14 września 2018 r. w Krakowie.

 

W sesji plenarnej wystąpią największe autorytety w dziedzinie energetyki i ochrony środowiska w Polsce. Szczegóły programu konferencji, lista prelegentów w sesji plenarnej, możliwości wzięcia udziału w konferencji oraz miejsca publikacji, a także pozostałe sprawy organizacyjne zamieściliśmy na stronie WWW Konferencji  http://enos.agh.edu.pl, na której znajdziecie Państwo wyczerpujące informacje o konferencji.

Powrót