zobacz Instytut Inżynierii i Gospodarki Wodnej Politechnika KrakowskaZakład Budownictwa I Gospodarki WodnejZakład Budownictwa Wodnego I Gospodarki WodnejKatedra Hydrauliki i Hydrologii

Katerdra
Hydrauliki i Hydrologii

Obszarem działalności w zakresie hydrologii są podstawy zjawisk ekstremalnych (w tym wykonywanie ekspertyz) oraz modelowanie matematyczne procesów hydrologicznych w zlewniach rzecznych.

Zakład Budownictwa Wodnego i Gospodarki Wodnej

Obszarem działalności w sferze gospodarki wodnej są metody oceny skuteczności i efektywności działania systemów i obiektów gospodarki wodnej oraz bilanse wodno-gospodarcze.

Zakład Budownictwa Wodnego I Gospodarki Wodnej

Obszarem działalności w zakresie budownictwa wodnego sa zagadnienia związane z utrzymaniem, regulacją rzek i potoków, obiektami małej retencji oraz ze specjalnymi konstrukcjami hydrotechnicznymi (jazy, zapory).

Katedra
Hydrauliki i Hydrologii

Obszarem działalności w sferze hydrauliki I hydromechaniki są rozwiązania dotyczące min.: przepustowości koryt, przepływu w zbiornikach i upustów budowli wodnych.

Aktualności

XXVII Ogólnopolska Szkoła Gospodarki Wodnej

(04.06.2018)

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy, Sekcja Systemów Gospodarki Wodnej Komitetu Gospodarki Wodnej PAN oraz Zakład Hydrologii i Zasobów Wodnych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego zaprasza do udziału w XXVII Ogólnopolskiej Szkole Gospodarki Wodnej - ,,Współczesne problemy gospodarki wodnej w kontekście planowania przestrzennego”, która organizowana jest w dn. 7 - 8 listopada 2018 r. w Krakowie

Komunikat i formularz rejestracyjny znajdują się w załączniku oraz są dostępne na stronie internetowej:

http://www.imgw.pl/2018/05/28/xxvii-ogolnopolska-szkola-gospodarki-wodnej-wspolczesne-problemy-gospodarki-wodnej-w-kontekscie-planowania-przestrzennego/

 

Z wyrazami szacunku

w imieniu Komitetu organizacyjnego:

prof. dr hab. inż. Macieja Maciejewskiego,

dr hab. inż. Tomasza Walczykiewicza, prof. ndzw.

prof. dr hab. inż. Tomasz Okruszko

Powrót