Katedra Geoinżynierii i Gospodarki Wodnej ul.Warszawska 24  31-155 Kraków  +48 12 628 2810 sekretariat@iigw.pk.edu.pl

 

 

KATEDRA GEOINŻYNIERII I GOSPODARKI WODNEJ

Politechnika Krakowska

Pogoda Kraków

© mojapogoda.com

AKTUALNOŚCI:

2020-06-01 - Dziekan Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Krakowskiej zawiadamia, że w dniu 3 czerwca 2020 r. (środa) o godz. 11.00 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej: mgr inż. Moniki Szlapy nt.. „Warunki tworzenia i zmian morfo-dynamiki cofkowej strefy zbiornika wodnego, na przykładzie zbiornika Dobczyce na rzece Rabie”

PROMOTOR:
Prof. dr hab. inż. Elżbieta Nachlik
Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki
Politechnika Krakowska
PROMOTOR POMOCNICZY:
Dr hab. Paweł Hachaj
Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki
Politechnika Krakowska
RECENZENCI:
Dr hab. inż. Leszek Książek, prof. UR
Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji
Uniwersytet Rolniczy
Dr hab. inż. Michał Szydłowski, prof. PG
Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska
Politechnika Gdańska

Obrona zostanie przeprowadzona w trybie wideokonferencji z wykorzystaniem technologii informatycznych. Osoby zainteresowane wzięciem udziału w publicznej obronie rozprawy proszone są o przesłanie zgłoszenia na adres e-mail:s-0@wis.pk.edu.pl do dnia 29.05.2020 r. do godz. 12.00.


2019-04-15 - Wydziałowa Sesja Studenckich Kół Naukowych WIŚ odbędzie się 28.05.2019 godz. 9.30 (wtorek) sala 14. Proszę o zgłaszanie referatów do prezentacji (planowana jest również sesja posterowa). Bernard Twaróg


2019-04-07 - Dział Informatyzacji informuje, że w dniu 6 kwietnia 2019 r. zostaną ujednolicone loginy osób pracujących na wydziałach Politechniki Krakowskiej. Wszystkie loginy będą miały jednolitą postać imie.nazwisko (bez polskich liter). Podwójne nazwiska oddzielone będą myślnikiem. Hasła nie ulegają zmianie. W przypadku problemów z logowaniem do powyższych serwisów, prosimy o kontakt z Działem Informatyzacji, tel. 21-01.


KONTAKT

KATEDRA GEOINŻYNIERII I GOSPODARKI WODNEJ (Ś-1)
Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki
Politechnika Krakowska
ul.Warszawska 24
31-155 Kraków
tel/fax: +48 12 628 2041
tel: +48 12 628 2810
e-mail:
sekretariat@iigw.pk.edu.pl
www.iigw.pk.edu.pl