Katedra Geoinżynierii i Gospodarki Wodnej ul.Warszawska 24  31-155 Kraków  +48 12 628 2810 sekretariat@iigw.pk.edu.pl

 

 

KATEDRA GEOINŻYNIERII I GOSPODARKI WODNEJ

Politechnika Krakowska

Pogoda Kraków

© mojapogoda.com

Ważniejsze publikacje

Lista wszystkich publikacji pracowników znajduje się w bazie danych obsługiwanej przez Bibliotekę PK.

  • Bibliografia publikacji pracowników Katedry Inżynierii i Gospodarki Wodnej PK zobacz

  • Bibliografia publikacji pracowników Wydziału Inżynierii Środowiska PK zobacz


Oferta badawcza

Ekspertyzy hydrologiczne

Oferujemy Państwu wykonanie profesjonalnych ekspertyz hydrologicznych.
Nasz Instytut dysponuje aktualnie największą w Polsce grupą fachowców posiadających uprawnienia hydrologiczne.

Lista osób posiadających kwalifikacje do wykonywania dokumentacji hydrologicznych określonych w art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (Dz. U. Nr 115, poz. 1229) zatrudnionych w naszej Katedrze:

dr hab.inż. Wiesław Gądek, prof. PK
e-mail: Wieslaw.Gadek@iigw.pl
tel. +48 12 628 2854

dr inż. Marta Cebulska
e-mail: Marta.Cebulska@iigw.pl
tel. +48 12 628 2085

dr inż. Adam Jarząbek
e-mail: Adam.Jarzabek@iigw.pl
tel. +48 12 628 2844


Profil naukowo-dydaktyczny

 


Projekty KIiGW

 


Kształcenie

 


KONTAKT

KATEDRA GEOINŻYNIERII I GOSPODARKI WODNEJ (Ś-1)
Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki

Politechnika Krakowska
ul.Warszawska 24
31-155 Kraków
tel/fax: +48 12 628 2041
tel: +48 12 628 2810
e-mail:
sekretariat@iigw.pk.edu.pl
www.iigw.pk.edu.pl