Katedra Geoinżynierii i Gospodarki Wodnej ul.Warszawska 24  31-155 Kraków  +48 12 628 2810 sekretariat@iigw.pk.edu.pl

 

 

KATEDRA GEOINŻYNIERII I GOSPODARKI WODNEJ

Politechnika Krakowska

Pogoda Kraków

© mojapogoda.com

KIEROWNICTWO KATEDRY:

 

Ś-1 Katedra Geoinżynierii i Gospodarki Wodnej

 

kierownik
dr hab. inż. Tomisław Gołębiowski
tel: +48 12 628 2810
budynek W-2,  pok. 236

e-mail: goleb<at>wis.pk.edu.pl

 

z-ca kierownika

dr inż. Anna Lenar-Matyas
tel: +48 12 628 2889
budynek W-2,  pok. 215

e-mail: Anna.Lenar-Matyas<at>iigw.pk.edu.pl

 

sekretariat

mgr inż. Jolanta Zatorowska, Marzena Kozik

tel. 2810, 2812

budynek W-2,  pok. 233

e-mail: sekretariat<at>iigw.pk.edu.pl

 

biblioteka i obsługa dydaktyki:

Agnieszka Makuch, referent

tel: +48 12 628 2893

budynek W-2,  pok. 315/316
e-mail: agnieszka.makuch<at>iigw.pk.edu.pl

 


PRACOWNICY:

 

KATEDRA GEOINŻYNIERII I GOSPODARKI WODNEJ

Imię i nazwisko

foto

www

e-mail <at>=@ iigw.pk.edu.pl

telefon

pokój

Pracownicy badawczo-dydaktyczni

dr hab. inż. Tomisław Gołębiowski, profesor uczelni, kierownik katedry

goleb<at>wis.pk.edu.pl

+48 12 628 3197
+48 12 628 2810

27, 236

prof dr hab. Stanisław Węglarczyk, profesor

 

Stanislaw.Weglarczyk<at>iigw.pk.edu.pl

+48 12 628 3066

209

dr inż. Marta Cebulska, adiunkt

 

Marta.Cebulska<at>iigw.pk.edu.pl

+48 12 628 2814

201

dr hab. inż. Wiesław Gądek, adiunkt

 

Wieslaw.Gadek<at>iigw.pk.edu.pl

+48 12 628 2854

203, 204

dr hab. Mariola Kędra, prof. PK

 

Mariola.Kedra<at>iigw.pk.edu.pl

+48 12 628 2813

223

dr inż. Izabela Godyń, adiunkt

Izabela.Godyn<at>iigw.pk.edu.pl

+48 12 628 2892

106

dr hab. Paweł Hachaj, adiunkt

 

Pawel.Hachaj<at>iigw.pk.edu.pl

+48 12 628 2851

202, 232

dr Joanna Korpak, adiunkt

 

Joanna.Korpak<at>iigw.pk.edu.pl

+48 12 628 2891

224

dr inż. Bernadetta Pasierb, adiunkt

bettka<at>pk.edu.pl

+48 12 628 2083

102

dr inż. Robert Szczepanek, adiunkt

Robert.Szczepanek<at>iigw.pk.edu.pl

+48 12 628 2080

103

dr inż. Bernard Twaróg, adiunkt

Bernard.Twarog<at>iigw.pk.edu.pl

+48 12 628 2849

109

dr inż. Agnieszka Grela, adiunkt

agrela<at>pk.edu.pl

+48 12 628 3133

110

mgr inż. Beata Baziak, asystent

Beata.Baziak<at>iigw.pk.edu.pl

+48 12 628 2844

115

Pracownicy dydaktyczni

dr inż. Marek Bodziony, adiunkt

Marek.Bodziony<at>iigw.pk.edu.pl

+48 12 628 2844

115

dr inż. Elżbieta Jarosińska, adiunkt

Elzbieta.Jarosinska<at>iigw.pk.edu.pl

+48 12 628 2818

210

dr inż. Anna Lenar-Matyas, adiunkt

 

Anna.Lenar-Matyas<at>iigw.pk.edu.pl

+48 12 628 2889

215

dr inż. Leszek Lewicki, adiunkt

 

Leszek.Lewicki<at>iigw.pk.edu.pl

+48 12 628 2188

231

dr inż. Karolina Łach, adiunkt

  karolina.lach<at>pk.edu.pl

+48 12 628 ????

102

dr inż. Marta Łapuszek, adiunkt

 

Marta.Lapuszek<at>iigw.pk.edu.pl

+48 12 628 2889

206

dr inż. Andrzej Mączałowski, adiunkt

Andrzej.Maczalowski<at>iigw.pk.edu.pl

+48 12 628 2188

231

dr inż. Krzysztof Radzicki, adiunkt

Krzysztof.Radzicki<at>iigw.pk.edu.pl

+48 12 628 2853

212

dr inż. Tomasz Siuta, adiunkt

 

Tomasz.Siuta<at>iigw.pk.edu.pl

+48 12 628 2188

231

dr inż. Cezary Toś, adiunkt

 

cezary.tos<at>pk.edu.pl

+48 12 628 2868

114

dr inż. Małgorzata Ulmaniec, adiunkt

 

mulmaniec<at>pk.edu.pl

+48 12 628 2884

114

dr inż. Andrzej Wolak, adiunkt

 

Andrzej.Wolak<at>iigw.pk.edu.pl

+48 12 628 2817

214

mgr inż. Katarzyna Baran-Gurgul, asystent

Katarzyna.Baran-Gurgul<at>iigw.pk.edu.pl

+48 12 628 2189

228

mgr inż. Monika Szlapa, asystent

Monika.Szlapa<at>iigw.pk.edu.pl

+48 12 628 2851

202

Pracownicy administracyjno-techniczni:

mgr inż. Katarzyna Kołodziejczyk, st. specjalista naukowo-techniczny

 

Katarzyna.Szuba<at>iigw.pk.edu.pl

+48 12 628 2189

228

mgr Andrzej Kowalik, st. specjalista naukowo-techniczny

Andrzej.Kowalik<at>iigw.pk.edu.pl

+48 12 628 2084

226

Marzena Kozik, st. referent

 

Marzena.Kozik<at>iigw.pk.edu.pl

+48 12 628 2810

223

Agnieszka Makuch, referent

 

Agnieszka.Makuch<at>iigw.pk.edu.pl

+48 12 628 2893

315, 316

Andrzej Sternalski, st. technik

 

Andrzej.Sternalski<at>iigw.pk.edu.pl

+48 12 628 2847

215

mgr inż. Jolanta Zatorowska, st. specjalista

 

Jolanta.Zatorowska<at>iigw.pk.edu.pl

+48 12 628 2810

223

Profesor emerytowany

prof. dr hab. inż. Elżbieta Nachlik

Elzbieta.Nachlik<at>iigw.pk.edu.pl

+48 12 628 2852

111

prof. dr hab. inż. Zbigniew Piasek

 

 

 

 

prof. dr hab. inż. Jerzy Ratomski

 

Jerzy.Ratomski<at>iigw.pk.edu.pl

 

 

 


 

Historia Instytutu


W roku 1970 w ramach tworzonej na Uczelni struktury instytutowej powołano do życia Instytut Inżynierii Wodnej, w skład którego weszli pracownicy trzech katedr:

  • Katedry Regulacji Rzek i Budowy Kanałów,

  • Katedry Zapór i Siłowni Wodnych,

  • Katedry Melioracji Wodnych.

Pierwszym dyrektorem został doc. dr inż. Feliks Szwed, pełniący jednocześnie funkcję przewodniczącego Rady Instytutu. W 1974 w Instytucie wyodrębniono następujące zakłady:

  • Zakład Hydrauliki i Hydromechaniki (kierownik: prof. dr hab. inż. Bolesław Kordas),

  • Zakład Hydrologii i Gospodarki Wodnej (kierownik: doc. dr inż. Bolesław Osuch),

  • Zakład Budownictwa Wodnego (kierownik: doc. dr inż. Jerzy Sobczak).

W 1977 r. w związku z rozszerzeniem zakresu działalności naukowo-badawczej i dydaktycznej, Instytut zmienił nazwę na Instytut Inżynierii i Gospodarki Wodnej oraz utworzono Zakład Gospodarki Wodnej (kierownik: doc. dr inż. Józef Fiszer).

W 1980 r. na bazie zespołu prof. dr hab. inż. Zbigniewa Kordeckiego z Wydziału Budownictwa Lądowego utworzono Zakład Podstaw Konstrukcji Budowli Wodnych. W roku 1992 w ramach restrukturyzacji Wydziału, Zakład rozpoczął działalność poza strukturą Instytutu.

W 1991 r. powołano do życia Zakład Systemów i Prognoz Hydrologicznych kierowany przez dr hab. inż. Beniamina Więzika, prof. PK. Pod koniec XX wieku w ramach restrukturyzacji Zakład połączono z Zakładem Hydrologii.

Od roku 2012 zmieniono strukturę Instytutu. Połączono istniejące zakłady tworząc: Katedra Hydrauliki i Hydrologii i Zakład Budownictwa Wodnego i Gospodarki Wodnej

 

We wrześniu 2018 roku struktura całego Wydziału Inżynierii Środowiska uległa zmianie. Instytuty zostały zastąpione Katedrami i Zakładami. Nasz Instytut stał się Katedrą Inżynierii i Gospodarki Wodnej z kierownikiem prof. dr hab. inż. Elżbietą Nachlik

 

W roku 2020 zmieniona nazwę katedry. Od 1 czerwca 2020 nazwa katedry brzmi: Katedra Geoinżynierii i Gospodarki Wodnej
 

Dyrektorzy Instytutu:

1970-1973 doc. dr inż. Feliks Szwed
1973-1975 prof. dr hab. inż. Bolesław Kordas
1975-1978 doc. dr. inż. Bolesław Osuch
1978-1981 prof. dr hab. inż. Bolesław Kordas
1981-1987 doc. dr inż. Bolesław Osuch
1987-1991 doc. dr inż. Józef Fiszer
1991-1993 dr hab. inż. Elżbieta Nachlik prof. PK
1993-1994 dr hab. inż. Beniamin Więzik prof. PK
1994-2000 dr hab. inż. Jerzy Szczęsny
2000-2008 prof. dr hab. inż. Elżbieta Nachlik
2008-2009 prof. dr hab. inż. Jerzy Ratomski
2009-2016 dr hab. inż. Krzysztof Książyński
2016-2019 prof. dr hab. inż. Elżbieta Nachlik

2019- dr hab. inż. Tomisław Gołębiowski

 

Kierownik Katedry

2019- dr hab. inż. Tomisław Gołębiowski, profesor uczelni
 


ONI TWORZYLI HISTORIĘ:

r

Romuald Rosłoński
1880-1956

w

Włodzimierz Roniewicz
1893-1956

s

Zbigniew Kajetanowicz
1898-1973

Fryderyk SCHAEFER
1922-1977

Feliks Szwed
1908-1981

Bolesław Kordas
1933-1981

Jerzy Sobczak
1922-1987

Wiesław WIELGUS
1920-1985

Mieczysław Zajbert
1909-1997

Edward Golonek
1919-1989

Piotr Jeż
1940-2001

Janina Konior-Schaefer
1922-2003

b

Bolesław Osuch
1932-2004

 

Antonina Laska
1939-2004

Adam Gawor
1930-2005

h

Henryk Słota
1944-2006

Jerzy Mizgalewicz
1928-2008

Krzysztof Heinrich
1956-2008

h

Stanisław Kowalczyk
1943-2010

h

Tomasz Maczuga
1944-2013

Elżbieta Drużyńska
1952-2014

Adam Kisiel
1944-2014

Józef Fiszer
1925-2015

Stanisław Mazoń
1952-2016

Jacek Stonawski
1937-2017

Teresa Konkol
-2018

Andrzej Drapa
1938-2018

     



KONTAKT

KATEDRA GEOINŻYNIERII I GOSPODARKI WODNEJ (Ś-1)
Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki
Politechnika Krakowska
ul.Warszawska 24
31-155 Kraków

NIP: 675-000-62-57
tel/fax: +48 12 628 2041
tel: +48 12 628 2810
e-mail:
sekretariat@iigw.pk.edu.pl
www.iigw.pk.edu.pl