zobacz Instytut Inżynierii i Gospodarki Wodnej Politechnika KrakowskaZakład Budownictwa I Gospodarki WodnejZakład Budownictwa Wodnego I Gospodarki WodnejKatedra Hydrauliki i Hydrologii

Katerdra
Hydrauliki i Hydrologii

Obszarem działalności w zakresie hydrologii są podstawy zjawisk ekstremalnych (w tym wykonywanie ekspertyz) oraz modelowanie matematyczne procesów hydrologicznych w zlewniach rzecznych.

Zakład Budownictwa Wodnego i Gospodarki Wodnej

Obszarem działalności w sferze gospodarki wodnej są metody oceny skuteczności i efektywności działania systemów i obiektów gospodarki wodnej oraz bilanse wodno-gospodarcze.

Zakład Budownictwa Wodnego I Gospodarki Wodnej

Obszarem działalności w zakresie budownictwa wodnego sa zagadnienia związane z utrzymaniem, regulacją rzek i potoków, obiektami małej retencji oraz ze specjalnymi konstrukcjami hydrotechnicznymi (jazy, zapory).

Katedra
Hydrauliki i Hydrologii

Obszarem działalności w sferze hydrauliki I hydromechaniki są rozwiązania dotyczące min.: przepustowości koryt, przepływu w zbiornikach i upustów budowli wodnych.

Konferencje (informacje)

Data Tytuł Organizator Miejsce
2018.05.14-18

XLVI Szkoła "Współczesne zagadnienia hydrologii"

KOMITET GOSPODARKI WODNEJ PAN oraz INSTYTUT METEOROLOGII I GOSPODARKI WODNEJ PIB Domu Zjazdów i Konferencji PAN w Jabłonnie

ul. Modlińska 105, 05-110 Jabłonna k/Warszawy

2018.05.16-18
XXIII MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI NAUKOWEJ ENVIRO 2018
PROBLEMY OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA

UNIWERSYTET ROLNICZY w Krakowie
Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji
Katedra Melioracji i Kształtowania Środowiska
Hotel & Centrum Kongresowe Witek, ul. Handlowców 14, Modlniczka k. Krakowa – gm. Wielka Wieś
2018.05.24-25 V Konferencji Naukowej z cyklu Europejski wymiar bezpieczeństwa energetycznego a ochrona środowiska
Rolnictwo i przemysł a polityka energetyczna
Fundacja na rzecz czystej energii
Instytut Elektroenergetyki (Politechnika Poznańska), Instytut Inżynierii Biosystemów (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu), Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), Pracownia polityki energetycznej i bezpieczeństwa (Uniwersytet Zielonogórski), Katedra Polityki Gospodarczej i Samorządowej (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu), Wydział Nauk o Bezpieczeństwie (Akademia Wojsk Lądowych), Wydział Cybernetyki – Instytut Organizacji i Zarządzania (Wojskowa Akademia Techniczna)
Poznań, gmach Instytutu Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich ul. Wojska Polskiego 71B
2018-06.13-14  II Ogólnopolska Konferencja
Gis w Edukacji
14-15 czerwca 2018 r. Łódź
Pod honorowym patronatem
prof. Jerzego Gaździckiego
Komitet Naukowy:
Prof. nzw. dr hab. Iwona Jażdżewska (UŁ, Łódź)
Prof. nzw. dr hab. Zbigniew Zwoliński (UAM, Poznań)
Komitet Organizacyjny:
Prof. nzw. dr hab. Iwona Jażdżewska (UŁ, Łódź)
Prof. nzw. dr hab. Zbigniew Zwoliński (UAM, Poznań)
mgr inż. Marta Nalej (UŁ, Łódź)
mgr Angelika Jasion (UŁ, Łódź)
Dane kontaktowe:
e-mail: giswedukacji@geo.uni.lodz.pl
Zakład Geoinformacji
Instytut Geografii Miast i Turyzmu
Wydział Nauk Geograficznych
Uniwersytet Łódzki
Kopcińskiego 31, 90-142 Łódź, Polska
Tel: 48 42 635456
2018-06-14

PRZYRODNICZE, TECHNICZNE I GOSPODARCZE ASPEKTY ROZWOJU ODRZAŃSKIEJ DROGI WODNEJ

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Aula Jana Pawła II, Plac Grunwaldzki 24A.
2018-06.18-20 XXV JUBILEUSZOWA MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO Instytut Inżynierii Rolniczej i Informatyki UR w Krakowie Komisja Technicznej Infrastruktury Wsi PAN, Oddz. w Krakowie Katedra Inżynierii Sanitarnej i Gospodarki Wodnej UR w Krakowie Stowarzyszenie Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich w Krakowie Dobczyce
2018.06.30-07.09

18th International Multidisciplinary Scientific Conference on Earth GeoSciences SGEM 2018

SGEM WORLD SCIENCE

Bulgaria
2018.09.4-7
HYDROLOGY IN NATURAL AND ANTROPHOGENIC ENVIRONMENTS (HYDRO2018) Department of Forest Engineering Faculty of Forestry University of Agriculture in Krakow Kraków
2018.09.09-11 XLVIII Seminarium Zastosowań Matematyki  Katedra Matematyki Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Boguszów-Gorce
2018.09.13-14

Energetyka i Ochrona Środowiska

Akademia Górniczo-Hutniczą im. S. Staszica w Krakowie Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
Katedra Systemów Energetycznych i Urządzeń Ochrony Środowiska

Akademia Górniczo-Hutnicza,
al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków
Centrum Konferencyjne, pawilon B-2
2018.09.10 XVII Konferencja Studenckich i Doktoranckich Kół Naukowych „Kierunki badawczo-rozwojowe młodych"

Uniwersytet
Przyrodniczo-Humanistyczny
w Siedlcach

Siedlce
2018.10.18-20 Madrid 2018 WASTEWATER-4 and GREENCHEM-4   Madridcongress2018@gmail.com

<<powrót