zobacz Instytut Inżynierii i Gospodarki Wodnej Politechnika KrakowskaZakład Budownictwa I Gospodarki WodnejZakład Budownictwa Wodnego I Gospodarki WodnejKatedra Hydrauliki i Hydrologii

Katerdra
Hydrauliki i Hydrologii

Obszarem działalności w zakresie hydrologii są podstawy zjawisk ekstremalnych (w tym wykonywanie ekspertyz) oraz modelowanie matematyczne procesów hydrologicznych w zlewniach rzecznych.

Zakład Budownictwa Wodnego i Gospodarki Wodnej

Obszarem działalności w sferze gospodarki wodnej są metody oceny skuteczności i efektywności działania systemów i obiektów gospodarki wodnej oraz bilanse wodno-gospodarcze.

Zakład Budownictwa Wodnego I Gospodarki Wodnej

Obszarem działalności w zakresie budownictwa wodnego sa zagadnienia związane z utrzymaniem, regulacją rzek i potoków, obiektami małej retencji oraz ze specjalnymi konstrukcjami hydrotechnicznymi (jazy, zapory).

Katedra
Hydrauliki i Hydrologii

Obszarem działalności w sferze hydrauliki I hydromechaniki są rozwiązania dotyczące min.: przepustowości koryt, przepływu w zbiornikach i upustów budowli wodnych.

Konferencje (informacje)

Data Tytuł Organizator Miejsce
2018-06.13-14  II Ogólnopolska Konferencja
Gis w Edukacji
14-15 czerwca 2018 r. Łódź
Pod honorowym patronatem
prof. Jerzego Gaździckiego
Komitet Naukowy:
Prof. nzw. dr hab. Iwona Jażdżewska (UŁ, Łódź)
Prof. nzw. dr hab. Zbigniew Zwoliński (UAM, Poznań)
Komitet Organizacyjny:
Prof. nzw. dr hab. Iwona Jażdżewska (UŁ, Łódź)
Prof. nzw. dr hab. Zbigniew Zwoliński (UAM, Poznań)
mgr inż. Marta Nalej (UŁ, Łódź)
mgr Angelika Jasion (UŁ, Łódź)
Dane kontaktowe:
e-mail: giswedukacji@geo.uni.lodz.pl
Zakład Geoinformacji
Instytut Geografii Miast i Turyzmu
Wydział Nauk Geograficznych
Uniwersytet Łódzki
Kopcińskiego 31, 90-142 Łódź, Polska
Tel: 48 42 635456
2018-06-14

PRZYRODNICZE, TECHNICZNE I GOSPODARCZE ASPEKTY ROZWOJU ODRZAŃSKIEJ DROGI WODNEJ

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Aula Jana Pawła II, Plac Grunwaldzki 24A.
2018-06.18-20 XXV JUBILEUSZOWA MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO Instytut Inżynierii Rolniczej i Informatyki UR w Krakowie Komisja Technicznej Infrastruktury Wsi PAN, Oddz. w Krakowie Katedra Inżynierii Sanitarnej i Gospodarki Wodnej UR w Krakowie Stowarzyszenie Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich w Krakowie Dobczyce
2018.06.30-07.09

18th International Multidisciplinary Scientific Conference on Earth GeoSciences SGEM 2018

SGEM WORLD SCIENCE

Bulgaria
2018.09.4-7
HYDROLOGY IN NATURAL AND ANTROPHOGENIC ENVIRONMENTS (HYDRO2018) Department of Forest Engineering Faculty of Forestry University of Agriculture in Krakow Kraków
2018.09.09-11 XLVIII Seminarium Zastosowań Matematyki  Katedra Matematyki Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Boguszów-Gorce
2018.09.13-14

Energetyka i Ochrona Środowiska

Akademia Górniczo-Hutniczą im. S. Staszica w Krakowie Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
Katedra Systemów Energetycznych i Urządzeń Ochrony Środowiska

Akademia Górniczo-Hutnicza,
al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków
Centrum Konferencyjne, pawilon B-2
2018.09.10 XVII Konferencja Studenckich i Doktoranckich Kół Naukowych „Kierunki badawczo-rozwojowe młodych"

Uniwersytet
Przyrodniczo-Humanistyczny
w Siedlcach

Siedlce
2018.10.18-20 Madrid 2018 WASTEWATER-4 and GREENCHEM-4   Madridcongress2018@gmail.com
2018.11.7-8 XXVII Ogólnopolska Szkoła Gospodarki Wodnej "Współczesne problemy gospodarki wodnej w kontekście planowania przestrzennego" Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy
Sekcja Systemów Gospodarki Wodnej Komitetu Gospodarki Wodnej PAN
Zakład Hydrologii i Zasobów Wodnych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego
IMGW-PIB Oddział w Krakowie, ul. Piotra Borowego 14

<<powrót