zobacz Instytut Inżynierii i Gospodarki Wodnej Politechnika KrakowskaZakład Budownictwa I Gospodarki WodnejZakład Budownictwa Wodnego I Gospodarki WodnejKatedra Hydrauliki i Hydrologii

Katerdra
Hydrauliki i Hydrologii

Obszarem działalności w zakresie hydrologii są podstawy zjawisk ekstremalnych (w tym wykonywanie ekspertyz) oraz modelowanie matematyczne procesów hydrologicznych w zlewniach rzecznych.

Zakład Budownictwa Wodnego i Gospodarki Wodnej

Obszarem działalności w sferze gospodarki wodnej są metody oceny skuteczności i efektywności działania systemów i obiektów gospodarki wodnej oraz bilanse wodno-gospodarcze.

Zakład Budownictwa Wodnego I Gospodarki Wodnej

Obszarem działalności w zakresie budownictwa wodnego sa zagadnienia związane z utrzymaniem, regulacją rzek i potoków, obiektami małej retencji oraz ze specjalnymi konstrukcjami hydrotechnicznymi (jazy, zapory).

Katedra
Hydrauliki i Hydrologii

Obszarem działalności w sferze hydrauliki I hydromechaniki są rozwiązania dotyczące min.: przepustowości koryt, przepływu w zbiornikach i upustów budowli wodnych.

Nasza oferta

Ekspertyzy hydrologiczne

Oferujemy Państwu wykonanie profesjonalnych ekspertyz hydrologicznych.
Nasz Instytut dysponuje aktualnie największą w Polsce grupą fachowców posiadających uprawnienia hydrologiczne.

Lista osób posiadających kwalifikacje do wykonywania dokumentacji hydrologicznych określonych w art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (Dz. U. Nr 115, poz. 1229) zatrudnionych w naszym instytucie:

dr hab.inż. Wiesław Gądek, prof. PK
e-mail: Wieslaw.Gadek@iigw.pl
tel. +48 12 628 2854

dr inż. Marta Cebulska
e-mail: Marta.Cebulska@iigw.pl
tel. +48 12 628 2085

dr inż. Adam Jarząbek
e-mail: Adam.Jarzabek@iigw.pl
tel. +48 12 628 2844


<<powrót