zobacz Instytut Inżynierii i Gospodarki Wodnej Politechnika KrakowskaZakład Budownictwa I Gospodarki WodnejZakład Budownictwa Wodnego I Gospodarki WodnejKatedra Hydrauliki i Hydrologii

Katerdra
Hydrauliki i Hydrologii

Obszarem działalności w zakresie hydrologii są podstawy zjawisk ekstremalnych (w tym wykonywanie ekspertyz) oraz modelowanie matematyczne procesów hydrologicznych w zlewniach rzecznych.

Zakład Budownictwa Wodnego i Gospodarki Wodnej

Obszarem działalności w sferze gospodarki wodnej są metody oceny skuteczności i efektywności działania systemów i obiektów gospodarki wodnej oraz bilanse wodno-gospodarcze.

Zakład Budownictwa Wodnego I Gospodarki Wodnej

Obszarem działalności w zakresie budownictwa wodnego sa zagadnienia związane z utrzymaniem, regulacją rzek i potoków, obiektami małej retencji oraz ze specjalnymi konstrukcjami hydrotechnicznymi (jazy, zapory).

Katedra
Hydrauliki i Hydrologii

Obszarem działalności w sferze hydrauliki I hydromechaniki są rozwiązania dotyczące min.: przepustowości koryt, przepływu w zbiornikach i upustów budowli wodnych.

Druki i formularze

Socjalne

file icon Wzór wniosku o dofinansowanie "wczasów pod gruszą"

file icon Wzór wniosku o przyznanie pożyczki z ZFŚS

file icon Wzór wniosku o przyznanie zapomogi

file icon Wniosek o urlop

file icon Wniosek o urlop

 

Wyjazdy zagraniczbne

file icon Zgłoszenie krótkoterminowego wyjazdu służbowego za granicę

 

Więcej przydatnych druków mozna znaleźć na stronie Serwisu Informacyjnego Pracowników PK po zalogowaniu.<<powrót