zobacz Instytut Inżynierii i Gospodarki Wodnej Politechnika KrakowskaZakład Budownictwa I Gospodarki WodnejZakład Budownictwa Wodnego I Gospodarki WodnejKatedra Hydrauliki i Hydrologii

Katerdra
Hydrauliki i Hydrologii

Obszarem działalności w zakresie hydrologii są podstawy zjawisk ekstremalnych (w tym wykonywanie ekspertyz) oraz modelowanie matematyczne procesów hydrologicznych w zlewniach rzecznych.

Zakład Budownictwa Wodnego i Gospodarki Wodnej

Obszarem działalności w sferze gospodarki wodnej są metody oceny skuteczności i efektywności działania systemów i obiektów gospodarki wodnej oraz bilanse wodno-gospodarcze.

Zakład Budownictwa Wodnego I Gospodarki Wodnej

Obszarem działalności w zakresie budownictwa wodnego sa zagadnienia związane z utrzymaniem, regulacją rzek i potoków, obiektami małej retencji oraz ze specjalnymi konstrukcjami hydrotechnicznymi (jazy, zapory).

Katedra
Hydrauliki i Hydrologii

Obszarem działalności w sferze hydrauliki I hydromechaniki są rozwiązania dotyczące min.: przepustowości koryt, przepływu w zbiornikach i upustów budowli wodnych.

Zespół Hydrauliki i Dynamiki Wód

Witamy na stronie Zespołu Hydrauliki i Dynamiki Wód

Zespół zajmuje się szerokim spektrum zagadnień związanych z problematyką hydrauliczną i hydromechaniczną.

Najważniejsze obszary naszej działalności to:

  • hydraulika i inżynieria rzek,
  • hydraulika konstrukcji hydrotechnicznych,
  • hydraulika miejskiej sieci kanalizacyjnej,
  • rozwiązania hydrauliczne dla regulacji bilansu wodnego i ochrony przeciwpowodziowej.

<<powrót