zobacz Instytut Inżynierii i Gospodarki Wodnej Politechnika KrakowskaZakład Budownictwa I Gospodarki WodnejZakład Budownictwa Wodnego I Gospodarki WodnejKatedra Hydrauliki i Hydrologii

Katerdra
Hydrauliki i Hydrologii

Obszarem działalności w zakresie hydrologii są podstawy zjawisk ekstremalnych (w tym wykonywanie ekspertyz) oraz modelowanie matematyczne procesów hydrologicznych w zlewniach rzecznych.

Zakład Budownictwa Wodnego i Gospodarki Wodnej

Obszarem działalności w sferze gospodarki wodnej są metody oceny skuteczności i efektywności działania systemów i obiektów gospodarki wodnej oraz bilanse wodno-gospodarcze.

Zakład Budownictwa Wodnego I Gospodarki Wodnej

Obszarem działalności w zakresie budownictwa wodnego sa zagadnienia związane z utrzymaniem, regulacją rzek i potoków, obiektami małej retencji oraz ze specjalnymi konstrukcjami hydrotechnicznymi (jazy, zapory).

Katedra
Hydrauliki i Hydrologii

Obszarem działalności w sferze hydrauliki I hydromechaniki są rozwiązania dotyczące min.: przepustowości koryt, przepływu w zbiornikach i upustów budowli wodnych.

Informacje dla Autorów prac do druku

Na stronie Wydawnictwa PK Autorzy prac (pracownicy PK) znajdą szczegółowe informacje dotyczące przygotowania swoich prac do druku, m.in.:

  • Warunki i tryb zgłaszania prac do Wydawnictwa PK
  • Wskazówki dotyczące przygotowania do druku monografii, zeszytów naukowych i książki naukowej w Wydawnictwie PK
  • Wskazówki dotyczące przygotowania do druku "Czasopisma Technicznego" w Wydawnictwie PK
  • Wskazówki dotyczące przygotowania do druku podręczników i pomocy dydaktycznych w Wydawnictwie PK
  • Wykaz czasopism punktowanych

Wydawnictwo PK - informacje dla Autorów − zobacz


<<powrót