zobacz Instytut Inżynierii i Gospodarki Wodnej Politechnika KrakowskaZakład Budownictwa I Gospodarki WodnejZakład Budownictwa Wodnego I Gospodarki WodnejKatedra Hydrauliki i Hydrologii

Katerdra
Hydrauliki i Hydrologii

Obszarem działalności w zakresie hydrologii są podstawy zjawisk ekstremalnych (w tym wykonywanie ekspertyz) oraz modelowanie matematyczne procesów hydrologicznych w zlewniach rzecznych.

Zakład Budownictwa Wodnego i Gospodarki Wodnej

Obszarem działalności w sferze gospodarki wodnej są metody oceny skuteczności i efektywności działania systemów i obiektów gospodarki wodnej oraz bilanse wodno-gospodarcze.

Zakład Budownictwa Wodnego I Gospodarki Wodnej

Obszarem działalności w zakresie budownictwa wodnego sa zagadnienia związane z utrzymaniem, regulacją rzek i potoków, obiektami małej retencji oraz ze specjalnymi konstrukcjami hydrotechnicznymi (jazy, zapory).

Katedra
Hydrauliki i Hydrologii

Obszarem działalności w sferze hydrauliki I hydromechaniki są rozwiązania dotyczące min.: przepustowości koryt, przepływu w zbiornikach i upustów budowli wodnych.

Skład Zespołu Hydrologii

  

Imię i nazwisko e-mail <at>=@ iigw.pk.edu.pl telefon pokój
Kierownik zespołu
Dr hab.inż. Wiesław Gądek, prof.PK Wieslaw.Gadek<at>iigw.pk.edu.pl +48 12 628 2854 203
204
Pracownicy naukowo-dydaktyczni:
Prof dr hab. Stanisław Węglarczyk
Stanislaw.Weglarczyk<at>iigw.pk.edu.pl +48 12 628 3066 209
Dr inż. Marta Cebulska, adiunkt Marta.Cebulska<at>iigw.pk.edu.pl +48 12 628 2085 103
Dr inż. Elżbieta Jarosińska, adiunkt Elzbieta.Jarosinska<at>iigw.pk.edu.pl +48 12 628 2818 210
Dr inż. Robert Szczepanek, adiunkt Robert.Szczepanek<at>iigw.pk.edu.pl +48 12 628 2080 103
Mgr inż. Beata Baziak, asystent Beata.Baziak<at>iigw.pk.edu.pl +48 12 628 2855 207
Pracownicy dydaktyczni:
Dr inż. Marek Bodziony ,starszy wykładowca Marek.Bodziony<at>iigw.pk.edu.pl +48 12 628 2855 207
Pracownicy naukowo-techniczni:
Mgr Andrzej Partyka, st. specjalista naukowo-techniczny Andrzej.Partyka<at>iigw.pk.edu.pl +48 12 628 2857 207

<<powrót