zobacz Instytut Inżynierii i Gospodarki Wodnej Politechnika KrakowskaZakład Budownictwa I Gospodarki WodnejZakład Budownictwa Wodnego I Gospodarki WodnejKatedra Hydrauliki i Hydrologii

Katerdra
Hydrauliki i Hydrologii

Obszarem działalności w zakresie hydrologii są podstawy zjawisk ekstremalnych (w tym wykonywanie ekspertyz) oraz modelowanie matematyczne procesów hydrologicznych w zlewniach rzecznych.

Zakład Budownictwa Wodnego i Gospodarki Wodnej

Obszarem działalności w sferze gospodarki wodnej są metody oceny skuteczności i efektywności działania systemów i obiektów gospodarki wodnej oraz bilanse wodno-gospodarcze.

Zakład Budownictwa Wodnego I Gospodarki Wodnej

Obszarem działalności w zakresie budownictwa wodnego sa zagadnienia związane z utrzymaniem, regulacją rzek i potoków, obiektami małej retencji oraz ze specjalnymi konstrukcjami hydrotechnicznymi (jazy, zapory).

Katedra
Hydrauliki i Hydrologii

Obszarem działalności w sferze hydrauliki I hydromechaniki są rozwiązania dotyczące min.: przepustowości koryt, przepływu w zbiornikach i upustów budowli wodnych.

Laboratorium Komputerowe

Dydaktyczne Laboratorium Komputerowe
WIŚ sala 319

Kierownik pracowni : mgr Andrzej Kowalik
e-mail: Andrzej.Kowalik@iigw.pl
kontakt: WIŚ p. 236, 230.

informacja dla studentów

 

Dydaktyczne Laboratorium Komputerowe działające przy Instytucie Inżynierii i Gospodarki Wodnej
przeznaczone jest do prowadzenia zajęć dydaktycznych z przedmiotów wymagających użycia komputera.
Są to przedmioty ogólne o profilu informatycznym oraz przedmioty projektowe bazujące na specjalistycznym
oprogramowaniu (np. GIS, Bazy danych), jak również inne przdmioty o charakterze specjalistycznym.

Wyposażenie pracowni to 14 + 1 stanowisk komputerowych pracujących pod kontrolą systemu Windows 2K Prof.
oraz 2 laserowe drukarki sieciowe ( w tym kolorowa ).
Komputery połączone są w sieć zarządzaną przez serwer pracowni : puchatek.iigw.pl.
Wszystkie komputery posiadają szybki dostęp do Internetu.

 

 

Grafik sali na semestr zimowy roku akad. 2010/2011 (pdf)


<<powrót