zobacz Instytut Inżynierii i Gospodarki Wodnej Politechnika KrakowskaZakład Budownictwa I Gospodarki WodnejZakład Budownictwa Wodnego I Gospodarki WodnejKatedra Hydrauliki i Hydrologii

Katerdra
Hydrauliki i Hydrologii

Obszarem działalności w zakresie hydrologii są podstawy zjawisk ekstremalnych (w tym wykonywanie ekspertyz) oraz modelowanie matematyczne procesów hydrologicznych w zlewniach rzecznych.

Zakład Budownictwa Wodnego i Gospodarki Wodnej

Obszarem działalności w sferze gospodarki wodnej są metody oceny skuteczności i efektywności działania systemów i obiektów gospodarki wodnej oraz bilanse wodno-gospodarcze.

Zakład Budownictwa Wodnego I Gospodarki Wodnej

Obszarem działalności w zakresie budownictwa wodnego sa zagadnienia związane z utrzymaniem, regulacją rzek i potoków, obiektami małej retencji oraz ze specjalnymi konstrukcjami hydrotechnicznymi (jazy, zapory).

Katedra
Hydrauliki i Hydrologii

Obszarem działalności w sferze hydrauliki I hydromechaniki są rozwiązania dotyczące min.: przepustowości koryt, przepływu w zbiornikach i upustów budowli wodnych.

Koła naukowe

Studentów chcących rozwijać swoje zainteresowania naukowe zapraszmy do udziału w kołach naukowych, działających w naszym instytucie:

 

Lp.  Nazwa koła Instytut  Opiekun  Numer telefonu 

       
1. Inżynierii Środowiska „Piątak”  Instytut Inżynierii i Gospodarki Wodnej dr inż. Bernard TWARÓG 012 628 2849
2. Hydrogeomatyki „Szuwarek”  Instytut Inżynierii i Gospodarki Wodnej  

dr inż. Marta CEBULSKA

dr inż. Robert SZCZEPANEK

012 628 2085

012 628 2080
3.  Budownictwa Hydrotechnicznego Instytut Inżynierii i Gospodarki Wodnej dr inż. Andrzej WOLAK 012 628 2817

<<powrót