zobacz Instytut Inżynierii i Gospodarki Wodnej Politechnika KrakowskaZakład Budownictwa I Gospodarki WodnejZakład Budownictwa Wodnego I Gospodarki WodnejKatedra Hydrauliki i Hydrologii

Katerdra
Hydrauliki i Hydrologii

Obszarem działalności w zakresie hydrologii są podstawy zjawisk ekstremalnych (w tym wykonywanie ekspertyz) oraz modelowanie matematyczne procesów hydrologicznych w zlewniach rzecznych.

Zakład Budownictwa Wodnego i Gospodarki Wodnej

Obszarem działalności w sferze gospodarki wodnej są metody oceny skuteczności i efektywności działania systemów i obiektów gospodarki wodnej oraz bilanse wodno-gospodarcze.

Zakład Budownictwa Wodnego I Gospodarki Wodnej

Obszarem działalności w zakresie budownictwa wodnego sa zagadnienia związane z utrzymaniem, regulacją rzek i potoków, obiektami małej retencji oraz ze specjalnymi konstrukcjami hydrotechnicznymi (jazy, zapory).

Katedra
Hydrauliki i Hydrologii

Obszarem działalności w sferze hydrauliki I hydromechaniki są rozwiązania dotyczące min.: przepustowości koryt, przepływu w zbiornikach i upustów budowli wodnych.

Skład Katedry

Imię i nazwisko e-mail <at>=@ iigw.pk.edu.pl telefon pokój
Kierownik Katedry
prof. dr hab. inż. Elżbieta Nachlik Elzbieta.Nachlik<at>iigw.pk.edu.pl +48 12 628 2810 235
Pracownicy naukowo-dydaktyczni:
prof dr hab. Stanisław Węglarczyk
Stanislaw.Weglarczyk<at>iigw.pk.edu.pl +48 12 628 30.66 209
dr hab.inż. Wiesław Gądek, prof.PK Wieslaw.Gadek<at>iigw.pk.edu.pl +48 12 628 2854 203, 204
dr inż. Marta Cebulska, adiunkt Marta.Cebulska<at>iigw.pk.edu.pl +48 12 628 20.85 103
dr Paweł Hachaj, adiunkt Pawel.Hachaj<at>iigw.pk.edu.pl +48 12 628 2851 202
dr inż. Elżbieta Jarosińska, adiunkt Elzbieta.Jarosinska<at>iigw.pk.edu.pl +48 12 628 2818 210
dr Mariola Kędra, asystent Mariola.Kedra<at>iigw.pk.edu.pl +48 12 628 2891 224
dr Joanna Korpak, adiunkt Joanna.Korpak<at>iigw.pk.edu.pl +48 12 628 2891 224
dr inż. Leszek Lewicki, adiunkt Leszek.Lewicki<at>iigw.pk.edu.pl +48 12 628 2188 231
dr inż. Andrzej Mączałowski, adiunkt Andrzej.Maczalowski<at>iigw.pk.edu.pl +48 12 628 2188 231
dr inż. Tomasz Siuta, asystent Tomasz.Siuta<at>iigw.pk.edu.pl +48 12 628 2188 231
dr inż. Robert Szczepanek, adiunkt Robert.Szczepanek<at>iigw.pk.edu.pl +48 12 628 2080 103
mgr inż. Katarzyna Baran-Gurgul, asystent
Katarzyna.Baran-Gurgul<at>iigw.pk.edu.pl +48 12 628 2189 228
mgr inż. Beata Baziak, asystent Beata.Baziak<at>iigw.pk.edu.pl +48 12 628 2855 207
mgr inż. Katarzyna Kołodziejczyk (Szuba), asystent Katarzyna.Szuba<at>iigw.pk.edu.pl +48 12 628 2189 228
mgr inż. Monika Szlapa, asystent
Monika.Szlapa<at>iigw.pk.edu.pl +48 12 628 2851 202
Pracownicy naukowo-techniczni:
mgr  Andrzej Kowalik, st. specjalista naukowo-techniczny Andrzej.Kowalik<at>iigw.pk.edu.pl +48 12 628 2084 226
mgr Andrzej Partyka, st. specjalista naukowo-techniczny Andrzej.Partyka<at>iigw.pk.edu.pl +48 12 628 2857 207
Pracownicy emerytowani:
dr hab. Wanda Kowalska, emerytowany prof. PK Wanda.Kowalska<at>iigw.pk.edu.pl +48 12 628 2840 232
dr hab. inż. Andrzej Prystaj, emerytowany prof. PK Andrzej.Prystaj<at>iigw.pk.edu.pl
 
dr inż. Zofia Gręplowska, emerytowany adiunkt

 
dr Maria Wit, emerytowany starszy wykładowca Maria.Wit<at>iigw.pk.edu.pl +48 12 628 2184 225
mgr inż Krzysztof Arciszewski, emerytowany starszy specjalista Krzysztof.Arciszewski<at>iigw.pk.edu.pl   223

<<powrót