zobacz Instytut Inżynierii i Gospodarki Wodnej Politechnika KrakowskaZakład Budownictwa I Gospodarki WodnejZakład Budownictwa Wodnego I Gospodarki WodnejKatedra Hydrauliki i Hydrologii

Katerdra
Hydrauliki i Hydrologii

Obszarem działalności w zakresie hydrologii są podstawy zjawisk ekstremalnych (w tym wykonywanie ekspertyz) oraz modelowanie matematyczne procesów hydrologicznych w zlewniach rzecznych.

Zakład Budownictwa Wodnego i Gospodarki Wodnej

Obszarem działalności w sferze gospodarki wodnej są metody oceny skuteczności i efektywności działania systemów i obiektów gospodarki wodnej oraz bilanse wodno-gospodarcze.

Zakład Budownictwa Wodnego I Gospodarki Wodnej

Obszarem działalności w zakresie budownictwa wodnego sa zagadnienia związane z utrzymaniem, regulacją rzek i potoków, obiektami małej retencji oraz ze specjalnymi konstrukcjami hydrotechnicznymi (jazy, zapory).

Katedra
Hydrauliki i Hydrologii

Obszarem działalności w sferze hydrauliki I hydromechaniki są rozwiązania dotyczące min.: przepustowości koryt, przepływu w zbiornikach i upustów budowli wodnych.

Katedra Hydrauliki i Hydrologii

Witamy na stronie Katedry Hydrauliki i Hydrologii

Kierownikiem katedry jest prof. dr hab. inż. Elżbieta Nachlik

Najważniejsze obszary działalności w zakresie hydrauliki i hydromechaniki to:

 • hydraulika i inżynieria rzek,
 • hydraulika konstrukcji hydrotechnicznych,
 • hydraulika miejskiej sieci kanalizacyjnej,
 • rozwiązania hydrauliczne dla regulacji bilansu wodnego i ochrony przeciwpowodziowej.

Spośród najważniejszych zagadnień w sferze hydrologii należałoby wymienić:

 • hydrologiczne podstawy zjawisk ekstremalnych (susza i powódź),
 • modelowanie matematyczne procesów hydrologicznych w zlewniach górskich,
 • hydrologia operacyjna,
 • podstawy meteorologii,
 • metody statystyczne,
 • hydrologia stochastyczna,
 • zasoby wód powierzchniowych,
 • automatyczne systemy monitoringu hydrometeorologicznego,
 • systemy gromadzenia, przetwarzania i wizualizacji danych,
 • wykorzystanie systemów informacji geograficznej GIS,
 • projektowanie i optymalizacja baz danych.

Oferujemy Państwu wykonanie profesjonalnych ekspertyz hydrologicznych.
Nasza Katedra dysponuje grupą fachowców posiadających uprawnienia hydrologiczne.
dr hab.inż. Wiesław Gądek, prof. PK tel. +48 12 628 2854
dr inż. Marta Cebulska tel. +48 12 628 2085
<<powrót