Katedra Geoinżynierii i Gospodarki Wodnej ul.Warszawska 24  31-155 Kraków  +48 12 628 2810 sekretariat-S1@pk.edu.pl

 

 

KATEDRA GEOINŻYNIERII I GOSPODARKI WODNEJ

Politechnika Krakowska

 

Ważniejsze publikacje

Lista wszystkich publikacji pracowników znajduje się w bazie danych obsługiwanej przez Bibliotekę PK.

  • Bibliografia publikacji pracowników Katedry Inżynierii i Gospodarki Wodnej PK zobacz

  • Bibliografia publikacji pracowników Wydziału Inżynierii Środowiska PK zobacz


Oferta badawcza

Ekspertyzy hydrologiczne

Oferujemy Państwu wykonanie profesjonalnych ekspertyz hydrologicznych.
Nasz Instytut dysponuje aktualnie największą w Polsce grupą fachowców posiadających uprawnienia hydrologiczne.

Lista osób posiadających kwalifikacje do wykonywania dokumentacji hydrologicznych określonych w art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (Dz. U. Nr 115, poz. 1229) zatrudnionych w naszej Katedrze:

dr hab.inż. Wiesław Gądek, prof. PK
e-mail: Wieslaw.Gadek@pk.edu.pl
tel. +48 12 628 2840

dr inż. Marta Cebulska
e-mail: Marta.Cebulska@pk.edu..pl
tel. +48 12 628 2085


Profil naukowo-dydaktyczny

 

WSPARCIE (ZAPLECZE) DYDAKTYCZNO-NAUKOWE

 

Nazwa

Kontakt

Dydaktyczne Laboratorium Komputerowe WIŚiE:

sala: 220, 308,2319

mgr Andrzej Kowalik
e-mail: Andrzej.Kowalik@pk.edu.pl

+48 12 628 2084
WIŚiE p. 220

sala: SIT

dr inż. Małgorzata Ulmaniec
e-mail: Malgorzata.Ulmaniec@pk.edu.pl

+48 12 628 2884
WIŚiE p. 110

Laboratorium Geodezyjne

dr inż. Cezary Toś

Cezary.Tos@pk.edu.pl

+48 12 628 2868

WIŚiE p.110

Laboratorium Geologiczno-geotechniczne

dr inż. Karolina Łach

Karolina.Lach@pk.edu.pl

+48 12 628 2864

WIŚiE p.111

Laboratorium Hydrauliki

dr inż. Andrzej Mączałowski

e-mail: Andrzej.Maczalowski@pk.edu.pl
+48 12 628 2188

WIŚiE p.233

Ogródek meteorologiczny

Laboratorium Hydrologii

dr inż. Marta CEBULSKA

Marta.Cebulska@pk.edu.pl

+48 12 628 2085

WIŚiE p.103/104

Zlewnia badawcza potoku Sudół

dr inż. Elżbieta Jarosińska

e-mail: Elzbieta.Jarosinska@pk.edu.pl

+48 12 628 2818

WIŚiE p.214

Zlewnia badawcza potoku Wielka Puszcza

dr inż. Marek Bodziony

e-mail: Marek.Bodziony@pk.edu.pl

+48 12 628 2855

WIŚiE p.205

 


Projekty KGiGW

 


Kształcenie

 


KONTAKT

KATEDRA GEOINŻYNIERII I GOSPODARKI WODNEJ (Ś-1)
Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki

Politechnika Krakowska
ul.Warszawska 24
31-155 Kraków
tel/fax: +48 12 628 2041
tel: +48 12 628 2810
e-mail:
sekretariat-S1@pk.edu.pl
www.iigw.pk.edu.pl