Katedra Inżynierii i Gospodarki Wodnej ul.Warszawska 24  31-155 Kraków  +48 12 628 2810 sekretariat@iigw.pk.edu.pl

 

 

KATEDRA INŻYNIERII I GOSPODARKI WODNEJ

Politechnika Krakowska

Pogoda Kraków

© mojapogoda.com

 

FESTIWAL NAUKI - KRAKÓW (2019 maj 16)

 

Autor: Marek Bodziony
Foto: Maria Wit i Marek Bodziony

 

Kliknij w obrazek, aby powiększyć

 

W roku 2019 prezentacje Katedry Inżynierii i Gospodarki Wodnej na festiwalu Nauki w Krakowie były związane ze zrównoważonym rozwojem dorzecza, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów miejskich. Było to między innymi związane otwarciem nowego kierunku na Wydziale Inżynierii Środowiska: Inżynieria i Gospodarka Wodna.

Na styku działań człowieka i wód płynących, a w szczególności na styku obszarów zurbanizowanych i rzeki powinna być zachowana równowaga. Z jednej strony bezpieczny powinien być byt człowieka, a z drugiej strony swobodnych, ekologiczny i życiodajny przepływ w cieku.
Prezentacje związane z tymi zagadnieniami były przeprowadzane z wykorzystaniem modeli fizycznych, na których pokazano wpływ obszarów leśnych (zielonych) oraz ich braku na przepływ rzeki przez obszarach miejski,

 

 

 

 

 

Zaprezentowano również proste sposoby na retencjonowanie i odpowiednią dystrybucje wody.


 

 

 

 

 

 

 

 

 Bardzo dużym zainteresowaniem, zwłaszcza u młodych adeptów inżynierii, cieszyło się miasteczko zbudowane z klocków Lego. Zadanie polegało na wykonaniu kanału i  przeprowadzenie wód rzeki przez miasto, tak aby nie zalać domów i ulic. Na konstruktorów czekały liczne pułapki, takie jak zwężenia i przekroju na cieku lub za nisko usytuowane wały… ...i to wszystko z dużą ilością wody. Dla niektórych zabawa mogła nie nieć końca. Barierą nie był język – inżynieria pozwala pracować w międzynarodowych składach.

Na uczestników konkursów i pokazów czekały nagrody i pamiątki.

Do następnego roku....

 

 

W festiwalu z naszej Katedry czynny udział brali: Katarzyna Baran-Gurgul, Beata Baziak, Marek Bodziony, Katarzyna Kołodziejczyk, Marta Łapuszek.  

 

KATEDRA INŻYNIERII I GOSPODARKI WODNEJ (Ś-1)
Wydział Inżynierii Środowiska
Politechnika Krakowska
ul.Warszawska 24
31-155 Kraków
tel/fax: +48 12 628 2041
tel: +48 12 628 2810
e-mail:
sekretariat@iigw.pk.edu.pl
www.iigw.pk.edu.pl