Katedra Inżynierii i Gospodarki Wodnej ul.Warszawska 24  31-155 Kraków  +48 12 628 2810 sekretariat@iigw.pk.edu.pl

 

 

KATEDRA INŻYNIERII I GOSPODARKI WODNEJ

Politechnika Krakowska

 

 

 

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 1 lutego 2021 roku odszedł od nas

Waldemar LASKA

emerytowany pracownik techniczny Instytutu Inżynierii i Gospodarki Wodnej
Politechniki Krakowskiej

Pan Waldemar Laska był wieloletnim pracownikiem technicznym w Instytucie Inżynierii i Gospodarki Wodnej, Wydziału Inżynierii Środowiska ( obecnie Katedra Geoinżynierii i Gospod. Wodnej, Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki) Politechniki Krakowskiej.
Brał udział w pracach związanych z projektowaniem i wykonaniem przyrządów do ćwiczeń dydaktycznych i prac naukowo-badawczych w Hydraulicznym Laboratorium Badawczym Instytutu wkładając w to wiele inicjatywy własnej.
Był osobą lubianą i szanowaną oraz zawsze gotową do wszelkiej pomocy.
Rodzinie Zmarłego składamy wyrazy współczucia.

Władze, Pracownicy Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki, Kierownictwo, Koledzy i Koleżanki z Katedry Geoinżynierii i Gospodarki Wodnej

 

Msza żałobna odprawiona zostanie w poniedziałek 8 lutego 2021 roku o godz. 11.40 w "starej kaplicy" na cmentarzu Batowickim.
 W kaplicy będzie tylko najbliższa rodzina, pozostałe osoby proszone są o gromadzenie się przed kaplicą.


     

KATEDRA INŻYNIERII I GOSPODARKI WODNEJ (Ś-1)
Wydział Inżynierii Środowiska
Politechnika Krakowska
ul.Warszawska 24
31-155 Kraków
tel/fax: +48 12 628 2041
tel: +48 12 628 2810
e-mail:
sekretariat@iigw.pk.edu.pl
www.iigw.pk.edu.pl