Katedra Inżynierii i Gospodarki Wodnej ul.Warszawska 24  31-155 Kraków  +48 12 628 2810 sekretariat@iigw.pk.edu.pl

 

 

KATEDRA INŻYNIERII I GOSPODARKI WODNEJ

Politechnika Krakowska

 

 

 

Z głębokim żalem żegnamy naszego Kolegę i Przyjaciela, który zmarł w wieku 80 lat.
 

Prof. dr hab. inż. Jerzy RATOMSKI  hydrotechnik i nauczyciel akademicki w Instytucie Inżynierii i Gospodarki Wodnej oraz Kierownik Katedry Budownictwa Wodnego

Profesor Jerzy Ratomski był zaangażowany w działalność naukową i dydaktyczną, był cenionym specjalistą w zakresie regulacji rzeki i potoków górskich.
W latach 1996 - 2002 pełnił funkcje prodziekana Wydziału.
Jego działalność naukowa i dydaktyczna była wielokrotnie wyróżniana nagrodami J.M. Rektora Politechniki Krakowskiej oraz nagrodami Ministra.
Był wspaniałym nauczycielem, przyjacielem studiującej młodzieży.
Był dobrym i szlachetnym człowiekiem.

Kierownictwo, Koledzy i Koleżanki z Katedry Geoinżynierii i Gospodarki Wodnej


     

KATEDRA INŻYNIERII I GOSPODARKI WODNEJ (Ś-1)
Wydział Inżynierii Środowiska
Politechnika Krakowska
ul.Warszawska 24
31-155 Kraków
tel/fax: +48 12 628 2041
tel: +48 12 628 2810
e-mail:
sekretariat@iigw.pk.edu.pl
www.iigw.pk.edu.pl