Katedra Geoinżynierii i Gospodarki Wodnej ul.Warszawska 24  31-155 Kraków  +48 12 628 2810 sekretariat@iigw.pk.edu.pl

 

 

KATEDRA GEOINŻYNIERII I GOSPODARKI WODNEJ

Politechnika Krakowska

 

 

Nad Sudołem - 25 listopad 2021

 

Autor: Marek Bodziony
Foto: Marek Bodziony

 

Jesień nad Sudołem

Prace porządkowe: czyszczenie przyrządów pomiarowych

 

POSTERUNEK: POTOCZEK

 

POSTERUNEK: JORDANOWSKA

 

POSTERUNEK: OPOLSKA

 

KATEDRA GEOINŻYNIERII I GOSPODARKI WODNEJ (Ś-1)
Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki

Politechnika Krakowska
ul.Warszawska 24
31-155 Kraków
tel/fax: +48 12 628 2041
tel: +48 12 628 2810
e-mail:
sekretariat@iigw.pk.edu.pl
www.iigw.pk.edu.pl