Katedra Geoinżynierii i Gospodarki Wodnej ul.Warszawska 24  31-155 Kraków  +48 12 628 2810 sekretariat@iigw.pk.edu.pl

 

 

KATEDRA GEOINŻYNIERII I GOSPODARKI WODNEJ

Politechnika Krakowska

 

 

PRAGA (Czechy) - sierpień 2023

 

 

Autor: Marek Bodziony
Foto: Marek Bodziony

 

 

Podczas wizyty w czeskiej Pradze nie można było spojrzeć na to piękne miasto przez pryzmat hydrologii i meteorologii. I nie jest to (chyba) spaczenie zawodowe (chociaż...), ale widać, że Pragę łączy (a nie dzieli) rzeka Wełtawa. Krótki opis ma wskazywać miejsce, bez opowiadania o historii i szczegółowym celu poszczególnych urządzeń. Informacje te można bez trudno znaleźć....

 

 


Ogródek meteorologiczny przy jednej z praskich szkół

 

Stopień wodny powyżej Mostu Karola

Kanał na lewym brzegu rzeki, który napędzał koło młyńskie

Przepusty pod budynkami na prawym brzegu rzeki

Osłony filarów Mostu Karola

Miejsce mocowania zapór chroniących lewy brzeg rzeki przed wielką wodą

Łata wodowskazowa na jednym z dopływów Wełtwy

 

 

KATEDRA GEOINŻYNIERII I GOSPODARKI WODNEJ (Ś-1)
Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki

Politechnika Krakowska
ul.Warszawska 24
31-155 Kraków
tel/fax: +48 12 628 2041
tel: +48 12 628 2810
e-mail:
sekretariat@iigw.pk.edu.pl
www.iigw.pk.edu.pl