Katedra Geoinżynierii i Gospodarki Wodnej ul.Warszawska 24  31-155 Kraków  +48 12 628 2810 sekretariat-S1@pk.edu.pl

 

 

KATEDRA GEOINŻYNIERII I GOSPODARKI WODNEJ

Politechnika Krakowska

 

Katedra Geoinżynierii i Gospodarki Wodnej Politechniki Krakowskiej obejmuje tematyką naukowo-badawczą dziedziny: hydrologię, hydraulikę, gospodarkę wodną oraz inżynierię i budownictwo wodne. Zarówno w przeszłości, jak i obecnie, swoją działalność badawczą Katedra opiera na współpracy z jednostkami administracyjnymi i gospodarczymi działającymi w obszarze inżynierii i gospodarki wodnej, a obecnie także z samorządem terytorialnym.
Ponadto, prowadzi szeroką współpracę z jednostkami badawczymi w kraju i za granicą. Terytorialnie podstawowym obszarem badań jest dorzecze górnej Wisły. Niemniej, także w innych regionach kraju, zwłaszcza w dorzeczu Odry i Narwi, lokowana jest część badań stosowanych.

 

 

 

 

 

 

WAŻNE INFORMACJE:

 

AKTUALNOŚCI:

Archiwum aktualności

ARCHIWUM AKTUALNOŚCI:                                                                                                                                                                                                         [Więcej] 

 

[ARCHIWUM AKTUALNOŚCI 2019]

KATEDRA GEOINŻYNIERII I GOSPODARKI WODNEJ (Ś-1)
Wydział Inżynierii Środowiska
i Energetyki
Politechnika Krakowska
ul.Warszawska 24
31-155 Kraków
tel/fax: +48 12 628 2041
tel: +48 12 628 2810
e-mail:
sekretariat-S1@pk.edu.pl
www.iigw.pk.edu.pl

Projekt graficzny, wykonanie oraz administracja stron: Marek Bodziony marek.bodziony@iigw.pk.edu.pl (2018)