Katedra Geoinżynierii i Gospodarki Wodnej ul.Warszawska 24  31-155 Kraków  +48 12 628 2810 sekretariat-S1@pk.edu.pl

-

-

KATEDRA GEOINŻYNIERII I GOSPODARKI WODNEJ

Politechnika Krakowska

 

LABORATORIUM GEODEZYJNE


Katedra Geoinżynierii i Gospodarki Wodnej

 

Opiekun pracowni / kontakt:

dr inż. Cezary Toś

Cezary.Tos@pk.edu.pl

+48 12 628 2868

WIŚiE p.114

 

Laboratorium geodezyjne obejmuje pełen zestaw sprzętu pomiarowego stosowanego w geodezji. Ilość sprzętu jest dostosowana do prowadzenia zajęć w grupach laboratoryjnych w taki sposób, aby każdy ze studentów miał bezpośredni kontakt z urządzeniem pomiarowym nabywając umiejętności w jego obsłudze.

 

Instrumentarium posiada:

 • 10 zestawów do niwelacji technicznej - niwelatory samopoziomujące

 • 10 teodolitów służących do nauki pomiarów kątowych.

 • 6 tachimetrów elektronicznych służących do pomiarów kątowo liniowych.

 • 6 odbiorników GNSS nawigacyjnych.

 • zestawy akcesoriów pomiarowych takich jak dalmierze laserowe, taśmy, tyczki, węgielnice, stereoskopy lustrzane itp.


Ponadto laboratorium wyposażone jest w sprzęt specjalistyczny:

 • Jednoosobowa stacja pomiarowa total station - tachimetr skanujący.

 • Zestaw odbiorników GNSS RTK

 • Dwa zestawy do niwelacji precyzyjnej - niwelatory kodowe.

 • Zestaw do pomiarów inklinometrycznych.

 • Lokalizator urządzeń podziemnych.

 • skalibrowany aparat cyfrowy do zdjęć fotogrametrycznych.


 

KATEDRA GEOINŻYNIERII I GOSPODARKI WODNEJ (Ś-1)
Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki

Politechnika Krakowska
ul.Warszawska 24
31-155 Kraków
tel/fax: +48 12 628 2041
tel: +48 12 628 2810
e-mail:
sekretariat-S1@pk.edu.pl
www.iigw.pk.edu.pl