Katedra Geoinżynierii i Gospodarki Wodnej ul.Warszawska 24  31-155 Kraków  +48 12 628 2810 sekretariat-S1@pk.edu.pl

-

-

KATEDRA GEOINŻYNIERII I GOSPODARKI WODNEJ

Politechnika Krakowska

 

LABORATORIUM HYDROLOGICZNE


Katedra Geoinżynierii i Gospodarki Wodnej

 

Opiekun pracowni / kontakt:

dr inż. Marta CEBULSKA

Marta.Cebulska@pk.edu.pl

+48 12 628 2085

WIŚiE p.103

 

DYDAKTYCZNE LABORATORIUM HYDRAULICZNO - HYDROLOGICZNE

ZREALIZOWANE W RAMACH

Projektu p.t. „Rozbudowa i modernizacja dydaktycznego laboratorium hydrauliczno – hydrologicznego Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Krakowskiej”

 Projekt sfinansowany ze środków Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-13, w ramach konkursu 14/2008/1.1A

Realizacja w okresie: styczeń 2009 – czerwiec 2012


 

 

Nr stanowiska

Foto (arch Andrzej Mączałowski)

Opis stanowiska pomiarowego

1

 

1. Zestaw do pomiaru  spływu wód gruntowych, przesiąkania, odwadniania

Zestaw służy do wykonania pomiaru spływu wód gruntowych w wyniku opadów
o różnym czasie trwania, badanie przesiąkania oraz badanie zmian retencji gleby. Eksperymenty przesiąkania wody opadowej oraz spływu wód gruntowych są prowadzone w zbiorniku ze stali nierdzewnej wypełnionym piaskiem. Pomiar przepływu odbywa się za pomocą przepływomierzy oraz przelewu.  Zwierciadło wody w piasku jest monitorowane poprzez liczne manometry. Zbiornik może być napełniany i opróżniany na wiele sposobów – poprzez zbiornik zasilający lub pompę obiegową.

 

Specyfikacja techniczna:

Zestaw do pomiaru spływu wód gruntowych, przesiąkania, odwadniania  HM 165 firmy GUNT, o długości L = 2350 mm, szerokości B = 1050 [mm], wysokości H = 1750 mm, składa się z:

 • Zbiornika o wymiarach  2 x 1 m2 wykonanego ze stali nierdzewnej z osłoną pleksi i systemem zraszania; głębokość zbiornika wynosi 0.2 m; maksymalne napełnienie piaskiem wynosi 0.3 m3

 • Dwóch studni obniżających zwierciadło wody;

 • Pompy cyrkulacyjnej o wydatku Q = 1.5 m3/h

 • 8 dysz zraszacza

Dodatkowe charakterystyki: (1) zasilanie 230V ~ 50Hz, (2) zmienna powierzchnia zraszania,  (3) 19 punktów pomiarowych, (4) konstrukcja i sposób zasilania umożliwia wykorzystanie zamkniętego obiegu wody w czasie eksperymentów.

2

 

 

1.  Zestaw do pomiaru  stanu wody

Urządzenie to stanowią m.in. dwa zbiorniki połączone ze sobą oraz zróżnicowane technologicznie czujniki pomiaru stanu wody, tj. sonda hydrostatyczna, bąbelkowiec oraz ultradźwiękowy czujnik poziomu wody Vegason. Dodatkowo urządzenie to wyposażono w piezometr oraz podziałkę milimetrową.

 

Specyfikacja techniczna:

Zestaw do pomiaru stanu wody składa się z:

 • Zbiornika nr 1 o wysokości 2.0 m, który wyposażony jest  w czujniki do pomiaru stanu wody. Jest on przymocowany do metalowej podstawy o wymiarach 1.0x1.0 m, która przytwierdzona jest do podłoża;

 • Zbiornika nr 2 o pojemności około 50 l;

 • Czujnika ciśnienia hydrostatycznego o zakresie pomiaru: 0-5 m H2O, który  zamontowano w środku zbiornika nr1; błąd podstawowy stanowi 2%, a temperaturowy jest mniejszy od 0.4%

 • Kapilary z głowicą czujnika ciśnienia pośredniego (bąbelkowiec) o rozdzielczości 1 mm, dla którego zakres temperatury pracy zmienia się od -200C do +600C przy wilgotności względniej od 10 – 95%

 • Czujnika ultradźwiękowy, dla którego zakres pomiaru dla cieczy wynosi  0.4 -8 m, a dokładność pomiaru 0.2% zakresu ; maksymalna temperatura pracy urządzenia wynosi 800C ; urządzenie to zamontowane zostało na poziomie górnej części zbiornika nr 1;

 • Piezometru wraz z milimetrową podziałką

Dodatkowe charakterystyki: (1) zasilanie 230V ~ 50Hz, (2)  konstrukcja i sposób zasilania umożliwia wykorzystanie zamkniętego obiegu wody w czasie eksperymentów.

3

1. Urządzenia do pomiaru ciśnienia atmosferycznego

 

Barometr rtęciowy - Zasadniczą częścią barometru jest szklana rurka długości ok. 90 cm napełniona rtęcią. Górny koniec jest zatopiony, dolny zaś jest otwarty i zanurzony w rtęci. Naczynie to składa się z trzech skręconych ze sobą części. Przed napełnieniem rurki rtęcią wypompowuje się powietrze tak, że ponad słupem rtęci jest próżnia. Rurka z rtęcią mieści się w mosiężnej rurze ochronnej połączonej z pokrywką naczynia barometru. Rura wyposażona jest w podziałkę z jednostkami mbar lub mm Hg. Podziałkę zabezpiecza przed uszkodzeniem nasunięta na nią szklana rurka. Do wyposażenia barometru należy deska o wym. 105 x 25 x 3 cm, hak i pierścień. Odczytu ciśnienia należy dokonać w trzech terminach obserwacji (tj. o godz. 6.00, 12.00, 18.00 UCT).

Pomiar ciśnienia atmosferycznego prowadzony jest również za pośrednictwem czujnika. Zarówno przyrząd tradycyjny jak i czujnik umieszczone zostały w pomieszczeniu słabo ogrzewanym, którego okna wychodzą na północ. Przyrządy nie są wystawione na nagłe zmiany temperatury, znajdują się z dala od pieca, kaloryfera, w miejscu, na które nie pada bezpośrednio światło słoneczne.

 

Specyfikacja techniczna czujnika do pomiaru ciśnienia:

 • Zakres pomiarowy przyrządu: 700 ÷  1100 hPa

 • Dokładność pomiaru: 0.5 hPa

 • Odczyt z dokładnością od 0.1 hPa

 • Temperatura pracy urządzenia: -30÷+55 °C.

Dodatkowe charakterystyki: (1) zasilanie 230V ~ 50Hz, (2) połączenie kablowe – zasilanie z rejestratora i odbiór sygnału przez rejestrator.


 

KATEDRA GEOINŻYNIERII I GOSPODARKI WODNEJ (Ś-1)
Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki

Politechnika Krakowska
ul.Warszawska 24
31-155 Kraków
tel/fax: +48 12 628 2041
tel: +48 12 628 2810
e-mail:
sekretariat-S1@pk.edu.pl
www.iigw.pk.edu.pl