Katedra Geoinżynierii i Gospodarki Wodnej ul.Warszawska 24  31-155 Kraków  +48 12 628 2810 sekretariat-S1@pk.edu.pl

-

-

KATEDRA GEOINŻYNIERII I GOSPODARKI WODNEJ

Politechnika Krakowska

 

ZLEWNIA BADAWCZA POTOKU SUDÓŁ


Katedra Geoinżynierii i Gospodarki Wodnej

 

 

Opiekun pracowni / kontakt:

dr inż. Elżbieta Jarosińska

e-mail: Elzbieta.Jarosinska@pk.edu.pl

+48 12 628 2818

WIŚiE p.210

 

opracowanie: dr inż. Marek Bodziony

 

Sudół lub Sudoł – potok w województwie małopolskim, wypływa w Giebułtowie, przepływa przez Kraków (Tonie, Prądnik Biały). Prawy dopływ rzeki Białuchy. Długość 9 km. Powierzchnia zlewni około 18.3 km2.

Od roku 2019 na terenie zlewni potoku Sudół Politechnika Krakowska zlokalizowała trzy automatyczne posterunki pomiarowe:

- posterunek Potoczek

- posterunek Jardanowska

- posterunek Opolska

Wszystkie posterunki posiadają czujniki pracujące w systemie automatycznym pozwalającym na gromadzenia danych: opad, odległości do zwierciadła wody, temperatura powietrza, nasłonecznienie, wilgotność i ciśnienie powietrza oraz prędkość i kierunek wiatru

 

GALERIA POTOKU SUDÓŁ:

Nr przekroju

Foto (Marek Bodziony)

Opis przekroju

1

 

1. Posterunek POTOCZEK

 

Zlokalizowany w okolicy ul. Gaik (położony prostopadle do ul. Na Budzyniu). Zamyka zlewnie o powierzchni około 7 km2.

2

 

2. Posterunek JORDANOWSKA

 

Zlokalizowany w okolicy ul. Jordanowskiej. Zamyka zlewnie o powierzchni około 16.4 km2.

3

  

3. Posterunek OPOLSKA

 

Zlokalizowany w okolicy ul. Opolskiej (bardzo blisko ujścia cieku do Białuchy). Zamyka zlewnie o powierzchni około 18.2 km2.


 
 

KATEDRA GEOINŻYNIERII I GOSPODARKI WODNEJ (Ś-1)
Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki

Politechnika Krakowska
ul.Warszawska 24
31-155 Kraków
tel/fax: +48 12 628 2041
tel: +48 12 628 2810
e-mail:
sekretariat-S1@pk.edu.pl
www.iigw.pk.edu.pl